05 oktober 2002 t/m 09 februari 2003

Wonen op de kaap en in Batavia

Wie wil weten hoe fortuin en avontuur zoekende Nederlanders ten tijde van de Verenigde Oostindische Compagnie (1602-1795) in Batavia en op de Kaap hebben gewoond, moet absoluut de tentoonstelling Wonen op de Kaap en in Batavia bezoeken.

Voor het eerst wordt hier naast het Indonesische meubel, ook aandacht geschonken aan de wooncultuur op de Kaap. Het Gemeentemuseum beschikt over een representatieve collectie koloniale kunstnijverheid waarbinnen de in Batavia vervaardigde meubels en het V.O.C.-zilver een uitzonderlijke plaats innemen. Daarnaast wordt een veertigtal topstukken op het gebied van het Kaapse meubel, afkomstig uit openbare en particuliere verzamelingen, speciaal voor deze tentoonstelling vanuit Zuid-Afrika naar Nederland verscheept. De tentoonstelling wordt georganiseerd ter gelegenheid van het feit dat in 2002 wordt herdacht dat 400 jaar daarvoor de Verenigde Oost-Indische Compagnie werd opgericht. Het project is het resultaat van een samenwerking tussen het Gemeentemuseum en musea te Kaapstad.

Tickets kopen