14 mei 2005 t/m 14 augustus 2005

Toon Verhoef

Persbeeld tentoonstelling Ton Verhoef

De projectenzaal staat deze zomer ter beschikking aan de Nederlandse kunstenaar Toon Verhoef (Voorburg, 1946). Hij zal de ruimte gebruiken voor een installatie van negen monumentale, recente schilderijen.

De Projectenzaal is een ruimte die het Gemeentemuseum aan een kunstenaar ter beschikking stelt, zonder dat daar de ordenende hand van de conservator aan te pas komt. Toon Verhoef kiest er in dit geval voor om de doeken die hij geselecteerd heeft op een niet-klassieke, onmuseale wijze tentoon te stellen. Hij zal ze niet de ruimte geven die ze vanwege hun formaat en visuele werking doorgaans nodig hebben. Bij wijze van experiment zal Verhoef de negen doeken, die een identiek formaat hebben (2.50 bij 1.90 m), zo dicht bij elkaar plaatsen dat ze onderling zullen reageren op elkaar, in de dwingende architectuur van Berlage.

Naast het monumentale formaat van Verhoefs doeken zijn de gelaagdheid, de fysieke opbouw en de transparantie kenmerkende aspecten in zijn oeuvre. Vormen, kleuren, tekens, lijnen, structuren en texturen liggen als doorschijnende collages over elkaar heen en bieden een complex venster dat de beschouwer dwingt om echt te kijken. Aan de ene kant wil Verhoef dat het doek toont wat het is: elke hint naar figuratie of verhalende elementen ontbreekt. Aan de andere kant zorgt hij ervoor dat het doek zich maar heel langzaam aan de kijker openbaart. Zijn werk is daardoor onmogelijk in een oogopslag te doorgronden.

Tickets kopen