09 maart 2002 t/m 12 mei 2002

Siciliaanse majolica van Malta

Het Gemeentemuseum toont een unieke collectie majolica uit de 17de en 18de eeuw, afkomstig uit openbare en particuliere verzamelingen in Malta.

De majolica, voornamelijk apothekerspotten om medicinale brouwsels en zalfjes in te bewaren, werd gemaakt in Sicilië om van daaruit geëxporteerd te worden naar onder meer Malta. Door aardbevingen en andere rampen zijn er in Sicilië nauwelijks voorbeelden overgebleven. De tentoonstelling is een unieke gelegenheid om deze keramiek te zien.

De majolica werd gemaakt op Sicilië, in het bekende aardewerkcentrum Caltagirone. Van hieruit werd het geëxporteerd naar Malta, waar het onder meer werd gebruikt in het hospitaal van de ridders van Sint Jan. Het bijzondere van deze verzameling Italiaanse majolica is dat er op Sicilië zelf nauwelijks voorbeelden van bewaard zijn gebleven. Verschillende aardbevingen en andere natuurrampen zijn hiervan de oorzaak. Majolica van vóór 1693, het jaar waarin een verwoestende aardbeving plaatsvond, is helemaal zeldzaam. Majolica is de Italiaanse benaming voor aardewerk dat bedekt is met een tinglazuur. Het woord is een verbastering van Majorca, het eiland van waaruit dit veelkleurige aardewerkproduct vanaf de vijftiende eeuw in Italië werd geïmporteerd. Daar werd het zo aantrekkelijk gevonden dat Italiaanse pottenbakkers de majolica begonnen te imiteren. Zo ook op Sicilië, waar Caltagirone zich wist te ontwikkelen tot een van de belangrijke productiecentra van majolica. Het aardewerk is versierd met bloem- en bladmotieven, veelal in combinatie met geometrische patronen. Een ander geliefd versieringsmotief zijn wapenschilden. Medaillons met soldatenportretten, heiligen, engelen en ook wel landschappelijke scènes komen eveneens voor. Soms hebben de voorwerpen de vorm van een uil. Dergelijke producten, cucche genoemd, zijn typerend voor de majolicaproductie van Caltagirone. Het felle kleurenpalet waarin de decoraties zijn aangebracht, is haast modern te noemen.

Malta land beschikt sinds kort over een ambassade in Den Haag, welk feit mede de aanleiding vormt voor de realisatie van deze tentoonstelling. Bij de tentoonstelling verschijnt een catalogus (€ 32,-).

Tickets kopen