15 juni 2002 t/m 22 september 2002

Prentenkabinet: Herman Berserik 1921-2002

Herman Berserik, Moeder met kind

In maart overleed op tachtigjarige leeftijd de Haagse kunstenaar Hermanus Berserik. Hoewel hij vele jaren in Rijswijk woonde, maakte hij onmiskenbaar deel uit van de Haagse kunstwereld, onder meer als docent aan de Haagse Academie voor Beeldende Kunst en als actief lid van schilderkundig genootschap ‘Pulchri Studio’. Vooral zijn bijdragen aan het Pulchri-blad werden veel gelezen omdat ze praktische tips bevatten over het schildersvak. Dat beheerste hij dan ook tot in de perfectie. Zijn schilderijen – stillevens met nostalgische voorwerpen, zelfportretten, soms met een surrealistisch trekje, stadsgezichten en landschappen – ademen een eigen sfeer uit. Iedereen in Den Haag kent zijn gevelbeschilderingen op twee huizen vlakbij het Hollandse Spoor, de woonwijk van zijn jeugd. Als hommage aan Herman Berserik toont het Gemeentemuseum een aantal schilderijen uit diverse perioden, zelden geëxposeerde stukken die bij elkaar een beeld oproepen van een rijk geschakeerd kunstenaarsleven in het naoorlogse Den Haag.

Tickets kopen