17 juni 2006 t/m 17 september 2006

Mesdag en de Haagse School

Hendrik Willem Mesdag (1831-1915) is één van de belangrijkste schilders van de Haagse School en de enige die zich concentreerde op het zee. In het kader van het Mesdag Jaar besteedt het Gemeentemuseum met deze presentatie uitgebreid aandacht aan de meester van het Nederlandse zeestuk. Gouden medaille

Mesdag wist als geen ander de Noordzee in Scheveningen vast te leggen in een rijke schakering aan tonen. De weerstoestanden en ook de bedrijvigheid van de vissers liet hij hierbij niet onbelicht. Zijn latere roem ten spijt, werd Mesdag aanvankelijk in Haagse kunstkringen beschouwd als een goedwillende amateur; het bestuur van het schilderkundig genootschap Pulchri Studio had zelfs geaarzeld of hij wel als werkend lid kon worden toegelaten. Mesdag liet zich hierdoor niet afschrikken. Hij zond twee schilderijen in naar de Parijse Salon van 1870 en tot ieders verrassing werd De branding van de Noordzee bekroond met een gouden medaille. Voor Mesdag stond nu zijn besluit vast: hij zou zeeschilder worden en huurde een kamer in Scheveningen, met uitzicht op zee. Al snel werden zijn zeegezichten geprezen door vooraanstaande kunstcritici en stond Mesdag te boek als één van de belangrijkste kunstenaars van een nieuwe “ultraradicale” stroming: de Haagse School. Ook binnen de gelederen van Pulchri Studio verwierf Mesdag een vooraanstaande positie. Hij was een van de oprichters van de Hollandsche Teeken Maatschappij, de aquarellistenkring binnen Pulchri en in 1889 werd hij tot voorzitter gekozen en zou er lange tijd, tot 1907, aan verbonden blijven. In die periode betrok Pulchri, mede door zijn inspanning en zakelijk inzicht, het pand aan het Lange Voorhout, waar de kunstenaarsvereniging nog steeds gevestigd is.

Verzamelaar

Mesdag was ook een actieve verzamelaar van moderne kunst en kocht niet alleen werken van zijn collega’s van de Haagse School, maar ook schilderijen van de School van Barbizon, zoals Millet, Rousseau en Daubigny. Ook van Courbet verwierf hij enkele belangrijke stukken. Zijn woonhuis, het huidige Mesdag Museum, gold als een voorbeeld van moderne smaak, met tapijten van Colenbrander, vazen van Rozenburg en een grote collectie Japanse bronzen beelden.

Panorama Mesdag

Minstens zo bekend is het grootste schilderij dat Mesdag in 1881 tot stand bracht, een Panorama van 1600 m², ondergebracht aan de Zeestraat. Hij werkte er aan met zijn echtgenote, Sientje Mesdag-van Houten en de jonge schilders Théophile de Bock, Breitner en Blommers. Mesdag zelf beschouwde zijn Panorama – een uitzicht vanaf het Seinpostduin over de zee, het strand, de duinen, het vissersdorp Scheveningen en Den Haag in het verschiet – als zijn belangrijkste werk en Vincent van Gogh, die bij de opening aanwezig was, was het daar van harte mee eens. Het thema van de zee, het strand en het vissersleven is ook te vinden bij andere Haagse School-schilders die in deze presentatie zijn opgenomen, zoals Jozef Israëls, Albert Neuhuys, Anton Mauve, Jacob Maris en J.H. Weissenbruch. Naast werk uit de collectie van het Gemeentemuseum is ook een omvangrijk bruikleen uit een particuliere collectie opgenomen in de presentatie.

Jubileumactiviteiten

N.a.v. het 125-jarig jubileum van Panorama Mesdag vinden er in Den Haag verschillende tentoonstellingen en activiteiten plaats.
Een greep uit het aanbod:

Mesdagwandeling

Op 22 april wordt een speciale Mesdagwandeling aangeboden aan de nazaten van de schilder. De wandeltocht leidt door het Mesdagkwartier, de typisch Haagse, statige en sfeervolle 19e-eeuwse wijk en kan van 2 mei tot en met 31 oktober 2006 iedere dinsdag en woensdag om 13.30 uur en iedere donderdag om 11.00 uur door iedereen worden gemaakt. Voor de fietsers wordt er gewerkt aan een Mesdagfietstocht die leidt naar de plekken waar Mesdag zijn Panorma schilderde.

Hotel des Indes

Naast Panorama Mesdag viert ook Hotel Des Indes haar 125-jarig jubileum. Daarom krijgt iedereen die in een Mesdagstraat of Van Houtenstraat (naar Sien van Houten, de vrouw van Mesdag)– cq. -laan, -hof, -plein, enz. – woont, gratis toegang tot Panorama Mesdag en een voucher voor een gratis kop koffie bij Le Méridien Hotel des Indes. Elke 125e bezoeker uit deze groep, mits van tevoren aangemeld, krijgt een high tea voor 2 personen bij Hotels des Indes. De actie is geldig van 24 april t/m 31 augustus 2006.

Mesnach

Tijdens de ‘Mesnach’ op zaterdagavond 1 juli vinden op diverse culturele locaties in het Mesdagkwartier bijzondere of verrassende activiteiten plaatsvinden. Het programma wordt gepubliceerd op de website www.panorama-mesdag.com

Tentoonstellingen

Behalve het Gemeentemuseum presenteren ook Panorama Mesdag, Museum Mesdag en Pulchri Studio aan Mesdag gewijde tentoonstellingen.

Meer informatie?

Voor meer informatie en het complete Mesdagprogramma, zie www.mesdag.com

Tickets kopen