28 september 2013 t/m 05 januari 2014

Lichaam als beeld

Sinds de uitvinding van de fotografie, bijna 175 jaar geleden, is het menselijk lichaam altijd een voorname inspiratiebron geweest voor talrijke kunstenaars die zich van dit medium hebben bediend.

In de fotografiecollectie van het Gemeentemuseum Den Haag bevinden zich tientallen varianten op het thema ‘lichaam als beeld’, die tezamen een rijk overzicht vormen van dit genre. Dikwijls staat de schoonheid en kracht van het lichaam centraal, zoals in de foto’s van Wilhelm von Gloeden, Sally Mann en Jock Sturges. Maar net zo vaak is de kwetsbare, vergankelijke mens in al zijn naaktheid het onderwerp, zoals bij Koos Breukel, Hendrik Kerstens en Hellen van Meene.

 

Tickets kopen