13 juli 2019 t/m 27 oktober 2019

KP Brehmer

KP Brehmer, Aufsteller 25, Das Gefühl zwischen Fingerkuppen, 1967, KP Brehmer collectie en nalatenschap, Berlin © VG Bild-Kunst, Bonn 2019

Het werk van KP Brehmer (1938 - 1997) is niet onder één noemer te vangen. Zijn oeuvre bestaat uit schilderijen, prenten, tekeningen en films die ogen als diagrammen, beeldstatistieken, abstracte kunst en dan weer als reclame affiches. Maar altijd schuilt in de sobere beeldtaal van de Duitse kunstenaar een scherpe ironie, waarmee hij de kunstwereld, het medialandschap en de samenleving becommentarieert. Ruim twintig jaar na zijn dood blijken zijn observaties verrassend actueel. In samenwerking met het Neues Museum in Nürnberg, de Hamburger Kunsthalle en Arter Istanbul presenteert het Gemeentemuseum de eerste grote overzichtstentoonstelling van KP Brehmer in Nederland. 

Tickets kopen