03 april 2004 t/m 04 juli 2004

Klimt Schiele Klee – Wotruba en de avant-garde

Persbeeld tentoonstelling Klimt Schiele Klee - Wotruba en de avant-garde

Het Wenen van rond 1900 komt tot leven in deze tentoonstelling van 20e eeuwse avant-garde kunst, met ruim tweehonderd werken van Oostenrijkse kunstenaars als Gustav Klimt, Egon Schiele, Oskar Kokoschka en Josef Hoffmann, samen met Duitse en Franse tijdgenoten. De presentatie bestaat met name uit werken op papier, maar ook schilderijen, beeldhouwwerken en vormgeving zijn in de opstelling opgenomen. De tentoonstelling is een samenwerkingsproject van het Gemeentemuseum Den Haag, het Albertina Museum in Wenen en het Kunsthaus Zug.

Wenen rond de vorige eeuwwisseling - het is niet alleen de tijd van vernieuwende vormgevingscollectieven als de Wiener Werkstätte en de Secession. Het is ook de periode waarin Klimt, Kokoschka en Schiele een belangrijke ontwikkeling doormaken. Gustav Klimt maakt eigenzinnige, gestileerde en decoratieve composities met uitsneden die refereren aan de fotografie. Oskar Kokoschka, ontwikkelde een zeer expressieve, persoonlijke stijl en beeldde de zelfkant van de samenleving meedogenloos uit. De combinatie van lelijkheid en esthetiek vond in Egon Schiele wellicht zijn felste pleitbezorger – hij beeldde zijn onderwerpen genadeloos uit en liet het menselijk lichaam op een rauwe manier zien, gemengd met een verwrongen beeld van seksualiteit. Op vormgevingsgebied zou Josef Hoffmann een stempel drukken op de esthetische opvattingen van de hele 20ste eeuw. Deze Weense avant-garde kende rond de eeuwwisseling veel invloeden vanuit Duitsland, in de vorm van de Duitse expressionisten van de Blaue Reiter: Paul Klee, August Macke, Franz Marc en de Rus Wassily Kandinsky (die toen in Duitsland werkte) en van Otto Dix en Georges Grosz, die in hun kunst vanuit Berlijn de Weimar republiek fel bekritiseerden. Ook Oskar Schlemmer en het Bauhaus waren van invloed. Van deze tijdgenoten is werk opgenomen in de tentoonstelling, evenals van de Franse postkubisten Fernand Leger en Albert Gleizes. De rode draad in de tentoonstelling is de verzameling van de Zwitserse bankier Fritz Kamm, die in het verlengde van zijn verzamelactiviteiten in 1952 op aanraden van zijn vriend en adviseur Fritz Wotruba de vooraanstaande Weense galerie Würthle koopt.

Tickets kopen