19 juli 2008 t/m 19 oktober 2008

Hughie O’Donoghue

Verdwenen verhalen, verbeelde werkelijkheid.

Persbeeld tentoonstelling Hughie O'Donoghue

Het prentenkabinet staat deze zomer in het teken van Hughie O’Donoghue’s (Manchester, 1953) recente schilderijen waarin hij fotografische elementen verwerkt. Deze schilderijen van monumentaal formaat, opgezet op houten panelen en doek, wekken herinneringen op aan de historieschilderkunst. Onderwerpen die centraal staan, zijn Ierland en haar geschiedenis, mythes en het eigen familieverleden. In de tentoonstelling zijn naast de schilderijen, ook series te zien, zoals Anabasis (2003), waarvoor hij oude boeken bedrukte met historische foto’s, die hij daarna bewerkte met verf.

Vanaf het moment dat Hughie O’Donoghue naar Ierland verhuist, begint hij met de productie van werk dat refereert aan zijn eigen familiegeschiedenis. Door oude brieven en dagboeken te lezen, maar ook door foto’s te bestuderen, krijgt hij een steeds beter beeld van de levens van zijn (voor)ouders. De ervaringen van zijn vader gedurende W.O. II hebben hierbij zijn bijzondere aandacht. O'Donoghue's 24-delige werk Anabasis (2003) verwijst bijvoorbeeld naar de tweede diensttijd van zijn vader in Egypte, Italië en Griekenland in 1944/1945 – en refereert door het gebruik van het Griekse woord Anabasis ook aan een expeditie van de kust naar het binnenland, een invasie door buitenlanders.

Bij toeval ontdekte O’Donaghue in 2002 een verzameling glasnegatieven uit 1907-1908, waarvan in de tentoonstelling een selectie te zien is. Ze geven een blik in de levens van vreemden. Doordat O'Donoghue de afdrukken van de glasplaatnegatieven combineert met andere foto's – waaronder enkele van zijn vader en andere uit het archief van het Imperial War Museum – brengt hij verschillende tijden, plaatsen en levens samen. Zo ontstaat een fictief verhaal dat niettemin de schijnbare waarheidsgetrouwheid van de fotografische bronnen bezit.

De manier waarop O’Donoghue foto’s, maar ook door hem zelf opgezette voorstellingen in zijn schilderijen verwerkt, is steeds dezelfde. Hij schildert over de voorstelling heen, haalt deze er weer af en herhaalt deze procedure een paar keer. Hierdoor lijkt het alsof voorstellingen in zijn werken – net als in een archeologische opgraving - ontdekt of opgegraven en uiteindelijk aan het licht gebracht worden.

In Flanders and the Narrow Seas en in verschillende andere zeer recente werken zoals Night Sleeper (2005 -2007) en Fools House (2007) legt O'Donoghue meer dan ooit tevoren hun constructie bloot. We zien duidelijk de gedeeltelijk verwerkte foto, het ingevoegde voorwerp, de directe verwijzing naar een vorig schilderij, de expliciete enscenering, de veelheid aan verhalen en de combinatie van feit en fictie. De kunstenaar rekt de grenzen van de schilderkunst steeds meer op en benut de door hem ontdekte mogelijkheden in al zijn facetten.

Bij de tentoonstelling, die in samenwerking met de Ierse Ambassade tot stand is gekomen, verschijnt een Nederlands- Engelse catalogus (€ 19,50).

Tickets kopen