14 maart 2009 t/m 01 november 2009

Glinsterend Glas

1500 jaar Europese glaskunst

Persbeeld tentoonstelling Glinsterend Glas

Het Gemeentemuseum heeft vanaf zijn vroegste ontstaan glas verzameld en door een gericht verzamelbeleid behoort deze unieke collectie tot de belangrijkste museale glasverzamelingen van Nederland. In deze tentoonstelling staat Europees glas uit de periode 400-1900 centraal. Glinsterend Glas I (met Venetiaanse glas en het glas à la Façon de Venise, het groene woudglas of Waldglas, de roemers, het gebruiksglas en de Spielerei) loopt van 14 maart tot en met 28 juni en Glinsterend Glas II (glas met opgebrachte versiertechnieken als emailbeschildering, slijpwerk, diamantgravure, radgravure en stippelgravure) van 4 juli tot en met 1 november.

De collectie is het resultaat van een gericht collectiebeleid van de verschillende directeuren van het Gemeentemuseum Den Haag, waarmee door H.E. van Gelder – directeur van 1912-1941 – is begonnen. Hij wist precies welke objecten bijzonder waren en aangekocht moesten worden en zijn interesse bleef niet beperkt tot een bepaalde periode of stijl. Van groot belang is het contact geweest tussen Van Gelder en de collectioneur W.J.H. (Pim) Mulier die een prachtige glasverzameling in zijn bezit had. Ze trokken er vaak samen op uit om glas te kopen en adviseerden elkaar. Na het overlijden van Mulier in 1954 kreeg het museum zijn gehele glascollectie gelegateerd. Ook hierna heeft het museum verschillende belangrijke schenkingen en legaten van particuliere verzamelaars gekregen. Daarnaast is er tot op de dag van vandaag een actief aankoopbeleid gevoerd.

Glinsterend Glas, 1500 jaar Europese glaskunst geeft een volledig overzicht van de productie van glas door de vijftien eeuwen heen. Om deze volledigheid te kunnen laten zien, zijn er twee verschillende tentoonstellingperiodes: Glinsterend Glas I loopt van 14 maart tot en met 28 juni en Glinsterend Glas II van 4 juli tot en met 1 november. Van 29 juni tot en met 3 juli zijn de zalen gesloten wegens de herinrichting.

Glinsterend Glas I laat niet alleen het elegante Venetiaanse glas en het glas à la Façon de Venise uit bijvoorbeeld Frankrijk en de Nederlanden zien, maar ook het groene woudglas of Waldglas, de roemers, het gebruiksglas en de Spielerei uit de noordelijke landen.

Glinsterend Glas II toont de resultaten van de opgebrachte versiertechnieken als emailbeschildering, slijpwerk, diamantgravure, radgravure en niet in de laatste plaats de stippelgravure, waarmee in Nederland een hoogtepunt in de glasversiering werd bereikt. De bijzonder verfijnde en kunstzinnig gegraveerde objecten zijn een lust voor het oog.

Bij de tentoonstelling verschijnt de uitgebreide en rijk geïllustreerde catalogus Glinsterend Glas, 1500 Europese glaskunst; auteurs Jet Pijzel-Dommisse en Titus M. Eliëns (Waanders Uitgevers, € 44,95).

Tickets kopen