14 maart 2009 t/m 01 november 2009

Glas(s)

Gerrit Rietveld Academie Amsterdam 1969-2009

Persbeeld tentoonstelling Glas(s)

De glasafdeling van de Gerrit Rietveld Academie neemt nationaal en internationaal een unieke positie in en kan tot de belangrijkste glasopleidingen ter wereld worden gerekend. Dit jaar bestaat de glasafdeling veertig jaar en dit lustrum wordt gevierd met de tentoonstelling Glas(s), Gerrit Rietveld Academie Amsterdam 1969-2009 in het Gemeentemuseum Den Haag. Glas(s) toont de rijke geschiedenis van de glasafdeling en laat aan de hand van hedendaagse ontwerpen zien hoe toonaangevend de opleiding nog steeds is.

Nederland heeft een lange traditie als het gaat om de betrokkenheid van kunstenaars, architecten en vormgevers bij het vervaardigen van glas. Al in de jaren twintig van de vorige eeuw begon de Glasfabriek Leerdam met kunstenaars samen te werken. In die periode was het de kunstenaar die het ontwerp maakte en de glasblazer die hieraan vorm gaf. In 1940 werd er een glasschool opgericht die nauw aan de glasfabriek was verbonden. De samenwerking tussen kunstenaar en ambachtsman werd in de loop van de jaren steeds intensiever, maar de kunstenaar was voor de uitvoering altijd gebonden aan de mogelijkheden van de fabriek. In het midden van de jaren zestig kwam daarin een grote ommekeer. Dankzij de uitvinding van een klein, verplaatsbaar smeltoventje dat in het eigen atelier gebruikt kon worden, kreeg de kunstenaar de onbeperkte vrijheid om zelf met het materiaal glas te werken en te experimenteren. Het zogenaamde studioglas was geboren.

Sybren Valkema, glasontwerper én docent in Leerdam vanaf de jaren veertig, speelde een belangrijke rol in de ontwikkeling van het werken met glas, zowel door zijn technische als zijn artistieke ideeën. In 1969 opende Valkema het glasatelier in de Rietveld Academie, waarna de glasafdeling kon uitgroeien tot een van de belangrijkste opleidingen ter wereld.

Met de tentoonstelling én de uitgebreide, gelijknamige publicatie die gelijktijdig verschijnt, wordt er niet alleen een overzicht gegeven van de afgelopen veertig jaren maar ook ingegaan op recentere ontwikkelingen. Het accent in de tentoonstelling ligt bij de hedendaagse glaskunst met werken van (oud)docenten en (oud)studenten als Bert Frijns, Mieke Groot, Dafna Kaffeman, Katrin Maurer, Richard Meitner, Richard Price, Sybren Valkema, Gareth Noel Williams en vele anderen.

De tentoonstelling is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met de Gerrit Rietveld Academie. Gastconservator is Caroline Prisse.

Naast Glas(s), Gerrit Rietveld Academie Amsterdam 1969-2009 vindt de tentoonstelling Glinsterend Glas. 1500 jaar Europese glaskunst in het Gemeentemuseum plaats. Hierin staat de unieke glascollectie van het museum met Europees glas uit de periode 400 – 1900 centraal.

Tickets kopen