08 september 2018 t/m 03 maart 2019

Glans en Geluk

Kunst uit de Wereld van de Islam

Alsof deze gisteren is beschilderd. Zo helder is het kobaltblauw op de Perzische twaalfpuntige stertegel uit omstreeks 1445. De tegel is dit najaar te zien in Glans en Geluk - Kunst uit de Wereld van de Islam, samen met honderden andere schatten die nooit eerder of weinig zijn getoond. De tentoonstelling zet na lange tijd de rijke collectie islamitische kunst van het museum weer in de schijnwerpers. De verzameling omvat veel – keramiek, glas, metaal, tapijten en houten deuren uit de periode 900-1900 en is een van de beste collecties van Nederland.

Van vloeiende kalligrafie tot weelderige bloemenpracht, van geometrische sterpatronen tot oneindige arabesken en levensechte vogels en vissen. Glans en Geluk – Kunst uit de Wereld van de Islam brengt vele verworvenheden van de Islamitische kunst bij elkaar. Het is een tentoonstelling vol pracht en praal waarbij de nadruk ligt op het ornamentele karakter van islamitische kunst en de verhalen over cultuur, traditie en ambacht.

De islamitische wereld als centrum

Met de verspreiding van de islam vanaf de vroege zevende eeuw ontstaat een islamitisch rijk dat zich op zijn hoogtepunt uitstrekt van Spanje tot aan China. Aan de diverse hoven loopt men regelmatig voor op andere delen van de wereld op het gebied van wetenschap, techniek en kunst.

De islamitische cultuur heeft door de geschiedenis heen prachtige kunstobjecten voortgebracht, die bovendien hun weg vonden naar het Verre Oosten én Europa. Handelaars, ambachtslieden, pelgrims, diplomaten, studenten en wetenschappers reisden tussen de verschillende steden: kennis, technieken, talen, gewoonten en kunstvormen werden uitgewisseld. Over handelsroutes en als oorlogsbuit verplaatsten voorwerpen zich van de ene naar de andere regio, met kruisbestuiving van vormen en decoraties tot gevolg.

Ode aan het ambacht

Veel kunst uit de wereld van de islam is voorzien van een minutieuze ornamentiek. De rijke details van de versieringen zijn zowel religieus als wereldlijk van aard. Ze herinneren aan het moois dat in het hiernamaals te wachten staat. Maar geven ook uitdrukking aan een liefde voor het goede leven.

Glans en Geluk ontrafelt deze bijzondere, positieve symboliek, maar staat ook stil bij hoe de voorwerpen werden gebruikt en gemaakt. De tentoonstelling is daarmee een ode aan het ambacht. Eeuwenoude technieken als glasblazen, houtsnijden, kalligrafie of tapijtknopen vertellen verhalen over cultuur, tradities en opdrachtgeverschap en de rol van de islamitische cultuur in de wereld.

Tickets kopen