10 november 2001 t/m 10 februari 2002

De Hollanders thuis: Het Nederlandse interieur in beeld 1600-1900

Persbeeld tentoonstelling De Hollanders thuis: Het Nederlandse interieur in beeld 1600-1900

Hoe werd er gekookt, gegeten en geslapen en waar werd er ontvangen en gewerkt in Nederland? Kortom: Hoe werd er gewoond in Nederland in de voorafgaande eeuwen? Het Gemeentemuseum Den Haag presenteert dit najaar een grote tentoonstelling over het Nederlandse interieur. Aan de hand van 180 schilderijen, prenten en tekeningen van onder meer Pieter de Hoogh, Emanuel de Witte, Matthijs Naiveu, Cornelis Troost en Tibout Regters krijgt de bezoeker een idee over hoe de Nederlander leefde in voorgaande eeuwen.

De kunstwerken tonen familieportretten in realistische binnenhuizen maar ook lege interieurs en interieur-ontwerpen die als voorbeeld dienden voor de burgerij bij het inrichten van hun huis. Dergelijke afbeeldingen worden nog altijd graag geraadpleegd door interieur-professionals van nu omdat ze een betrouwbaar beeld geven van het huis door de eeuwen heen. Op thematische wijze worden ruimtes getoond die kenmerkend waren voor het Nederlandse burgerhuis. Ook zijn er enkele ontwerptekeningen voor koninklijke opdrachten te zien van Daniël Marot (Paleis Het Loo), Pieter Post (het Mauritshuis) en Jacob van Campen.