01 oktober 2005 t/m 04 december 2005

De Frik Collectie

Persbeeld tentoonstelling De Frik Collectie
Vanaf 1996 besluit Helen Frik (1960) haar eigen werk actief te gaan verzamelen. Het Gemeentemuseum toont een ruime selectie van eigenzinnige werken op papier afkomstig uit deze collectie.

De Frik Collectie vindt haar oorsprong in de periode, waarin Helen Frik haar retrospectief in het Stedelijk Museum te Amsterdam voorbereidt. Geconfronteerd met enkele van haar lievelingstekeningen die jaren geleden verkocht waren en die ze sindsdien niet meer gezien had, voelt ze plots de behoefte haar eigen werk te gaan verzamelen. Ze komt tot het inzicht dat de spanning van een eventuele verkoop, niet opweegt tegen het gemis achteraf. Het besef dat een individueel kunstwerk een meer veelzijdige betekenis kan krijgen door het in de context van haar andere tekeningen te beschouwen, raakt steeds dieper verankerd.

De collectie tekeningen, waarvan de oudste dateert uit 1981, geeft een goed inzicht in Frik’s oeuvre, maar ook in de ontwikkeling in het denken van de kunstenaar van de laatste twintig jaar. De werken die stammen uit het begin van de tachtiger jaren hebben een zeer minimalistisch karakter. Al snel ontwikkelt Frik zich echter tot een kunstenaar, wiens werk zich het beste laat omschrijven door termen als poëtisch, eigen, direct, fantasievol en (subtiel) humoristisch. De meeste van de – in formaat sterk van elkaar verschillende - tekeningen, waarin af en toe enkele woorden of zinnen te ontdekken zijn, bevatten figuratieve kenmerken. Het materiaalgebruik varieert: de ene keer gebruikt ze alleen potlood en inkt, de andere keer worden deze aangevuld met of verruild voor materialen als bladgoud, slangenhuid, olieverf of fotofragmenten.

Helen Frik is zeker niet de enige die haar eigen werk verzamelt. Je zou vermoeden dat kunstenaars hun werk bijeenbrengen in een eigen collectie omdat ze behoefte hebben aan een referentiekader voor huidige projecten. Middels deze tentoonstelling als casestudy probeert het Gemeentemuseum licht te werpen op wat de verdere beweegredenen kunnen zijn om actief het eigen werk te verzamelen.

Catalogus met prent

Bij de tentoonstelling De Frik Collectie verschijnt een engelstalig boek, getiteld The Frik Collection. Voor maar €29,50 bent u de trotse bezitter van dit boek, waarin naast een door Helen Frik gesigneerde prent, essays door Franz Kaiser en Sally O'Reilly te vinden zijn.

Galerie

Van 1 oktober tot en met 2 november kan men ook terecht bij de Haagse Galerie Nouvelles Images, die naast werk van Auke de Vries, werk van Helen Frik exposeert. Zie www.nouvellesimages.nl.

Tickets kopen