03 juli 2004 t/m 03 oktober 2004

Ben Akkerman: Tekeningen

Persbeeld tentoonstelling Ben Akkerman: Tekeningen

De verzameling twintigste-eeuwse Nederlandse tekenkunst van het Gemeentemuseum werd onlangs verrijkt met 50 tekeningen van Ben Akkerman (1920). Daarnaast heeft de kunstenaar ook nog 12 vroege foto’s geschonken. Deze schenkingen vormen een mooie aanleiding voor het tonen van een overzicht van Akkermans getekende werk. De recente aanwinsten zullen in de presentatie worden gecombineerd met bruiklenen van het Rijksmuseum Twenthe, Museum Boijmans Van Beuningen en werk in bezit van de kunstenaar zelf.

Hoewel Akkerman vooral bekend is als schilder, vormen de tekeningen een belangrijk aspect van zijn kunstenaarschap. In de ruim vijftig jaar die zijn oeuvre omvat, ontstonden er talloze, de meeste op een vrij klein, intiem formaat van 15 x 15 cm. Het vroegste werk dat Akkerman het museum schonk, is een zelfportret uit 1938-1939, een voor hem uitzonderlijk onderwerp aangezien de meeste van zijn tekeningen landschappen zijn, al dan niet met bebouwing. Akkerman, afkomstig uit Enschede, was van jongs af aan gefascineerd door het Twentse landschap, met zijn geploegde akkers en bomenrijen die als coulissen tussen de velden staan. Maar ook schuren, loodsen en fabrieksgebouwen trokken zijn aandacht en werden terugkerende onderwerpen in zijn werk.

Terwijl zijn eerste tekeningen natuurgetrouw ogen, waarbij er een zeker accent ligt op de expressiviteit van de lijn, werd het landschap vanaf het midden van de jaren vijftig meer en meer teruggebracht tot hoofdlijnen en structuren. Zo ontstonden beelden die abstract aandoen, hoewel ze een uitgesproken landschappelijk karakter hebben. Fotografie werd omstreeks 1960 voor Akkerman een middel om tijdens wandelingen en fietstochten landschappen vast te leggen. De foto’s staan dan ook in directie relatie met de tekeningen uit die tijd.

Pas in de jaren tachtig en negentig ontstonden werken die 'volledig abstract' zijn. Hierin ligt de nadruk op lijnen en arceringen. Hoewel het proces van weglaten in deze latere tekeningen voor Akkerman de boventoon voerde, blijven de herinneringen aan het landschap aanwezig.

Tickets kopen