20 mei 2004 t/m 22 augustus 2004

Belgrado-Parijs: Meesterwerken uit het Nationaal Museum in Belgrado

Persbeeld tentoonstelling Belgardo-Parijs: Meesterwerken uit het Nationaal Museum in Belgrado

Montmartre was in het laatste kwart van de 19de eeuw de kunstenaarswijk van Parijs bij uitstek. Daar vond je Van Gogh, Toulouse-Lautrec en Renoir in de kunstenaarscafés en de danshuizen op de heuvel boven Parijs. Daar was ook de schamele verblijfplaats van toen nog onbekende schilders als Picasso. Renoir werkte graag in de Moulin de la Galette, een oude molen die was omgebouwd tot een café-dansant met een vrolijk verlichte tuin. Montmartre was toen nog niet helemaal volgebouwd; de Parijzenaars beklommen de Butte Montmartre voor het mooie uitzicht en voor wat frisse lucht.

Montparnasse ligt aan de andere kant van de stad. Dit werd na 1900 de nieuwe kunstenaarswijk van Parijs, opnieuw met een internationaal karakter. Piet Mondriaan woonde op een huurkamer naast het Gare de Montparnasse. Veel kunstenaars troffen elkaar in het Café la Coupole; de zuilen van dit café waren gedecoreerd door Brancusi. Uit heel Europa trokken kunstenaars naar Montparnasse: schilders en beeldhouwers uit Joegoslavië, Polen, Italië en Hongarije maakten er gezamenlijk deel uit van de avant-garde. De gevarieerde collecties van het Nationale Museum leveren een beeld op van de kunstenaars uit Montmartre en Montparnasse, van het impressionisme tot het expressionisme, van de abstractie tot en met de Joegoslavische groep Zenith, die via Parijs contacten met De Stijl onderhield. De tentoonstelling schets een inspirerende tijd in de kunstgeschiedenis en laat tweehonderd werken (schilderijen, sculpturen, tekeningen, grafiek) zien van bekende kunstenaars, zoals Archipenko, Bonnard, Corot, Degas, Delaunay, Denis, Derain, Van Dongen, Dufy, Gauguin, Van Gogh, Jongkind, Kandinsky, Matisse, Mondriaan, Monet, Moreau, Picasso, Pissarro, Redon, Renoir, Rouault, Signac, Sisley, Toorop, Toulouse-Lautrec, Utrillo, De Vlaminck, Vuillard en Willink - aangevuld met Joegoslavische tijdgenoten.

Tickets kopen