29 november 2008 t/m 01 maart 2009

Aardewerk in Stijl

De geschiedenis van Potterie Kennemerland (1920-1942)

Persbeeld tentoonstelling Aardewerk in stijl

Het Gemeentemuseum bezit een unieke verzameling Nederlands keramiek, waarvan het aardewerk van Potterie Kennemerland een opvallend onderdeel uitmaakt. Als een van de weinige aardewerkfabrieken uit het interbellum richtte Potterie Kennemerland zich exclusief op de productie van sieraardewerk met de zo karakteristieke De Stijl-achtige decoratiemotieven. De tentoonstelling  gaat in op de periode dat de fabriek actief was in Velsen (1920-1942) en laat zowel het moderne aardewerk uit de jaren twintig zien als het zogeheten crisisaardewerk uit de jaren dertig.

Potterie Kennemerland werd in 1920 te Velsen opgericht door Koen Mertens (1889-1953) en Eelke Snel (1899-1939), die eerder dat jaar tot de oprichters behoorden van De Vier Paddenstoelen te Utrecht. Potterie Kennemerland heeft in de loop van ruim twintig jaar een productieassortiment ontwikkeld dat mede het gezicht heeft bepaald van het moderne Nederlandse interieur van het interbellum.

Het Velser aardewerk uit het eerste decennium kenmerkt zich door een geometrische vormentaal en decoraties die een grote verwantschap tonen met De Stijl. Door de snelle groei werden vanaf de tweede helft van de jaren twintig de vernieuwende ontwerpen seriematig vervaardigd. In 1929 werd de ontwerper Karl J. Gellings (1892-1959) aangetrokken, die een nieuwe, plastische vormentaal en expressionistische kleurenpalet in de stijl van de Amsterdamse School introduceerde. Er ontstonden kunstzinnige voorwerpen, sierlijke vazen en (dier)plastieken. Na dit intermezzo brak de periode aan dat de fabriek probeerde te overleven door de productie van het ‘crisisaardewerk’. Door de economische crisis ging Potterie Kennemerland over op goedkoper, geglazuurd aardewerk. De publieke waardering was groot voor deze producten. In de tentoonstelling kan de bezoeker deze ontwikkelingen volgen aan de hand van bijzondere ontwerpen van het Velser aardewerk.

Bij de tentoonstelling verschijnt een uitgebreide monografische studie over Potterie Kennemerland van de hand van Titus M. Eliëns, Hoofd Collecties Gemeentemuseum Den Haag, en rijk geïllustreerd met foto's van Erik en Petra Hesmerg (€ 22,95).

Tickets kopen