Privacy statement

Voor Het Gemeentemuseum Den Haag is een zorgvuldige omgang met de gegevens van bezoekers van onze website van groot belang. Onze website is erop gericht om uw privacy zoveel mogelijk te beschermen.

Het Gemeentemuseum Den Haag verzamelt geen namen, adressen, telefoonnummers of andere persoonsgegevens, tenzij dergelijke gegevens vrijwillig door de bezoeker van deze website verstrekt zijn. Alle informatie betreffende uw relevante persoonlijke gegevens zullen (volgens de richtlijnen van de Wet Bescherming Persoonsgegevens, WBP) in onze gegevensverzameling geregistreerd worden.

Indien u via deze website aangeeft per e-mail de nieuwsbrief te willen ontvangen stemt u ermee in dat het Gemeentemuseum Den Haag u informeert over zijn activiteiten en tentoonstellingen. Daarbij zal ten allen tijde de mogelijkheid worden geboden om alsnog aan te geven dat u geen prijs stelt op verdere toezending van informatie. Indien u geen informatie van het Gemeentemuseum Den Haag meer wenst te ontvangen, kunt u deze toezending op ieder moment stoppen door te klikken op de uitschrijflink in de nieuwsbrief of een e-mail te sturen naar marketing@gemeentemuseum.nl.

Als u gebruik maakt van onze site slaan wij automatisch bepaalde informatie op. Dit kan zijn informatie van welke URL u komt, naar welke URL u toe gaat, welke browser u gebruikt en uw IP-adres. We gebruiken deze informatie in het kader van het normaal gebruik en beheer van onze site en mogen deze informatie gegroepeerd vrijgeven. Door dit groeperen wordt het onmogelijk de gegevens terug te voeren naar een bepaalde gebruiker. Wij zijn niet geïnteresseerd in gegevens die iets zeggen over de identiteit van de bezoeker van onze site. Het Gemeentemuseum Den Haag is wel geïnteresseerd in informatie die iets zegt over het gebruik van de site, zoals: hoeveel bezoekers krijgen we? Wat zijn de drukke uren en welke pagina’s worden het meest bezocht en hoe lang worden deze bezocht?

Het Gemeentemuseum Den Haag geeft geen persoonsgegevens van u aan derden zonder uw uitdrukkelijke toestemming. In uitzonderingsgevallen kan het voorkomen dat Het Gemeentemuseum Den Haag derden inschakelt voor het uitvoeren van bepaalde diensten. In dit kader zullen bepaalde persoonsgegevens aan derden moeten worden verstrekt. Dit zal uitsluitend voor het gestelde doel plaatsvinden en deze derden zullen de gegevens op een even vertrouwelijke wijze dienen te behandelen als Het Gemeentemuseum Den Haag dat doet.

Aansprakelijkheid

Ondanks de uiterste zorg die besteed wordt aan de correctheid, volledigheid en actualiteit van onze website, kunnen geen rechten worden ontleend aan de informatie die hierop staat. Het Gemeentemuseum Den Haag aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade ten gevolge van het gebruik van deze site of het gebruik van de informatie die op deze site wordt verstrekt, tenzij deze schade het gevolg is van opzet of grove schuld onzerzijds. Het Gemeentemuseum Den Haag behoudt zich het recht voor om de informatie op de website te allen tijde te verbeteren of anderszins te wijzigen.

Copyright beeld, tekst, geluiden en programmatuur

De intellectuele eigendomsrechten op alle beelden, teksten, geluiden en programmatuur van deze website behoren toe aan het Gemeentemuseum Den Haag of haar licentiegevers. Niets van deze site mag zonder schriftelijke toestemming van het Gemeentemuseum Den Haag worden verveelvoudigd.

Cookiewetgeving

Het Gemeentemuseum maakt op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein tekstbestandje dat door uw computer wordt opgeslagen als u deze website gebruikt. Cookies maken het bezoek aan websites gebruiksvriendelijker.

Er zijn verschillende typen cookies, hieronder vindt u een overzicht van de typen die de Gemeentemuseum website gebruikt.

1. Functionele cookies

De Website van het Gemeentemuseum plaatst enkele cookies op uw computer die betrekking hebben op het functioneren van de website. Het doel van deze cookies is het optimaliseren van uw gebruikerservaring door gebruikersvoorkeuren op te slaan. Deze cookies slaan geen enkele vorm privacy-gevoelige data op en ze mogen volgens de huidige cookiewetgeving zonder toestemming geplaatst worden.

2. Youtube en Vimeo cookies

Sommige webpagina's van gemeentemuseum.nl bevatten video-inhoud van YouTube en Vimeo. Wanneer je een pagina bezoekt met een YouTube of Vimeo video of klikt om de video te bekijken, willen YouTube en Vimeo mogelijk cookies op je computer plaatsen. Gemeentemuseum.nl kan de instellingen van deze cookies niet bepalen. Ga naar de informatiepagina voor video's van YouTube of Vimeo voor meer informatie.

3. Google analytics

Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de dienst Google Analytics. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Bij de informatie die Google verzamelt wordt uw IP-adres geanonimiseerd. Het Gemeentemuseum Den Haag heeft voor het correct gebruik van persoonsgegevens een bewerkersovereenkomst gesloten met Google Inc.

Heeft u vragen? Dan kunt u ons mailen: info@gemeentemuseum.nl