Bestuur Mondriaan Business Club

 • Henk Kool

  Voorzitter | Oud-wethouder Sociale Zaken, Werkgelegenheid en Economie

  "Cultuur en economie liggen dicht bij elkaar. Het is dan ook niet vreemd dat ik als voormalig wethouder economie van de gemeente Den Haag, nu via de Mondriaan Business Club, de verbinding probeer te realiseren. Alle ingrediënten zijn aanwezig: het mooiste museum van Nederland, enthousiaste stafmedewerkers en een sterk bestuur. De Mondriaan Business Club wordt zonder meer een sterk merk. Doet u ook mee?"

 • Taco Hovius

  Secretaris | Advocaat, partner Stijl Advocaten

  "Als bestuurder van de Mondriaan Business Club wil ik een brug slaan tussen het Gemeentemuseum en de zakenwereld. De Mondriaan Business Club biedt bedrijven de mogelijkheid netwerkevenementen in het Gemeentemuseum te organiseren en hun relaties en medewerkers kennis te laten maken met kunst in een inspirerende omgeving. De opgedane inspiratie draagt hopelijk bij aan creatieve en innovatie samenwerkingsverbanden tussen de leden."

 • Robert Menken

  Penningmeester | Directeur, eigenaar Menken Orlando B.V.

  "Het Gemeentemuseum weet zich sterk te ontwikkelen door verbindingen te zoeken die voorheen misschien niet zo voor de hand liggend waren. De Mondriaan Business Club is hiervan een goed voorbeeld. De verbinding tussen bedrijfsleven en het Gemeentemuseum, met voor beiden een plus. Twee verschillende werelden die elkaar opzoeken. Het is leuk om daaraan als penningmeester bij te dragen."

 • Stef Bahlmann

  Bestuurslid | Voormalig Directeur Bedrijven ABN AMRO Den Haag en omstreken

  "Met de Mondriaan Business Club wil ik graag verder vorm geven aan de uitbreiding van de collectie van ons prachtige museum. Aan de basis hiervan ligt de vriendenclub (met partners) die een netwerk vormen van bedrijven. De bindende factor is de creativiteit van de mens i.c. kunstenaar. Heel inspirerend. Niet onvermeld is dat de bedrijfsvrienden een interessant clubje van mensen is en waar het goed toeven is."

 • Ida Haisma

  Bestuurslid | Adjunct directeur en hoofd afdeling kennis en beleid Stichting innovatieve geneesmiddelen

  "Het voor mij heerlijk om naast de hectiek in mijn werk thuis te komen in een museum, bij kunst waar ik van houd en die mij inspireert. Kunst is de smeerolie van de samenleving: we moeten die koesteren."