Governance en beleid

 

Directie
De heer drs. Benno Tempel (algemeen directeur)
De heer ir. Hans Buurman (adjunct directeur)

Voor de nevenactiviteiten van de directie, zie de download onderaan deze pagina.

Raad van Toezicht
Het Gemeentemuseum Den Haag heeft een Raad van Toezicht model. De Raad van Toezicht van de Stichting Gemeentemuseum Den Haag heeft de volgende samenstelling:

De heer Prof. Dr. C.N. Teulings (voorzitter)
Mevrouw G. Bekman
De heer drs. C.J. van den Driest
Mevrouw Y. van Rooy
De heer H.W. Breukink
Mevrouw ir. M. van Vroonhoven
De heer drs. M. Essafi

De Raad van Toezicht werkt met een rooster van aftreden. Zowel directie van het Gemeentemuseum als Raad van Toezicht hanteren de principes van de Code Cultural Governance.

Code Culturele Diversiteit
Het Gemeentemuseum komt graag zo goed mogelijk tegemoet aan de Code Culturele Diversiteit. Via diverse projecten, zoals Wonderkamers, investeert het reeds lange tijd in de pijlers Programma en Publiek. Het Stadsdelenproject werd door het Ministerie van OC&W benoemd tot best practice van de toepassing van de Code Culturele Diversiteit. Bij de invulling van vacatures is een cultureel diverse personele samenstelling een van de doelstellingen. Voor stageplekken is het museum een samenwerking aangegaan met ROC Mondriaan. 

Meerjarenbeleidsplan
Het Gemeentemuseum Den Haag presenteert elke vier jaar zijn meerjarig beleid op het gebied van tentoonstellingen, collectie, educatie en commerciële activiteiten in een meerjarenbeleidsplan. Dit beleidsplan is ook de basis voor de vierjarige Kunstenplansubsidie van de Gemeente Den Haag.

Collectieplan
Het Gemeentemuseum Den Haag beheert de prachtige en omvangrijke gemeentelijke collectie in opdracht van de Gemeente Den Haag. Elke vier jaar maakt het museum daarvoor een Collectieplan, opgezet volgens de richtlijnen van het Instituut Collectie Nederland en Erfgoedhuis Zuid-Holland.

Slimmer Lenen
Op initiatief van de Nederlandse Museumvereniging formuleerden zeven musea en de RCE acht uitgangspunten voor een eenvoudig en waar mogelijk gestandaardiseerd (intermuseaal) bruikleenverkeer. Deze zijn opgenomen in de richtlijn ‘Slimmer Lenen’. Het Gemeentemuseum Den Haag is een van de meest ruimhartige bruikleengevers van Nederland en onderschrijft en volgt bij het bruikleenverkeer de uitgangspunten van deze richtlijn.

Downloads

meerjarenbeleidsplan_2017-2020_gemeentemuseum_den_haag.pdf

Downloaden

Nevenactiviteiten directie Gemeentemuseum Den Haag

Downloaden