Governance en beleid

 

 

Directie en hoger management

De heer drs. Benno Tempel (algemeen directeur)
De heer ir. Hans Buurman (adjunct directeur)

De heer drs. Doede Hardeman (hoofd collecties)
De heer drs. Daniel Koep (hoofd tentoonstellingen)

Voor de nevenactiviteiten van de directie en het managementteam, zie de download onderaan deze pagina.


Raad van Toezicht

Het Gemeentemuseum Den Haag heeft een Raad van Toezicht model. De Raad van Toezicht van de Stichting Gemeentemuseum Den Haag heeft de volgende samenstelling:

De heer Prof. Dr. C.N. Teulings (voorzitter)
De heer drs. C.J. van den Driest
Mevrouw Y. van Rooy
De heer drs. H.W. Breukink
Mevrouw ir. M. van Vroonhoven
De heer drs. M. Essafi

De Raad van Toezicht werkt met een rooster van aftreden. Zowel directie van het Gemeentemuseum als Raad van Toezicht hanteren de principes van de Code Cultural Governance.

Code Culturele Diversiteit
Het Gemeentemuseum onderschrijft de Code Culturele Diversiteit. Het museum heeft een uitgangspuntennotitie diversiteit, waaraan een uitvoeringsagenda is gekoppeld. De acties en projecten op de uitvoeringsagenda zijn opgesteld volgens het framework van de 4 P’s. Het museum committeert zich aan inspanningen op alle P’s van de code. Zo hebben bijvoorbeeld ‘nieuwe verhalen’ van Nederlanders met een migratie-achtergrond hun weg gevonden in de vernieuwde presentatie van Wonderkamers en staat 2018/ 2019 in het teken van programmering rondom islamitische cultuur. Het museum initieert al sinds 2009 het project Stad naar het Museum, dat door het Ministerie van OC&W werd  benoemd tot best practice van de toepassing van de Code Culturele Diversiteit. De marketingafdeling heeft als doelstelling met zoveel mogelijk verschillende leveranciers te werken, waarbij diversiteit ook een selectiecriterium is. De eindverantwoordelijkheid voor diversiteit/ inclusiviteit ligt bij de directie, gedelegeerd bij beleidsadviseur Anne de Haij (adehaij@gemeentemuseum.nl) en in de uitvoering bij verschillende collega’s.

Meerjarenbeleidsplan
Het Gemeentemuseum Den Haag presenteert elke vier jaar zijn meerjarig beleid op het gebied van tentoonstellingen, collectie, educatie en commerciële activiteiten in een meerjarenbeleidsplan. Dit beleidsplan is ook de basis voor de vierjarige Kunstenplansubsidie van de Gemeente Den Haag.

Meerjarenbeleidsplan 2017-2020 

Collectieplan
Het Gemeentemuseum Den Haag beheert de prachtige en omvangrijke gemeentelijke collectie in opdracht van de Gemeente Den Haag. Elke vier jaar maakt het museum daarvoor een Collectieplan, opgezet volgens de richtlijnen van het Instituut Collectie Nederland en Erfgoedhuis Zuid-Holland.

Collectieplan 2017-2020

Jaarverslagen

 

Jaarverslag 2017

Jaarverslag 2016

Jaarverslag 2015

Jaarverslag 2014

Jaarverslag 2013

Museumvisie van de Haagse museumsector                  
‘Museum van de stad. Stad van musea. Naar een Den Haag dat zijn musea maximaal inzet’ is een visiestuk van de Directeuren Haagse musea. Doel is een constructieve bijdrage te leveren aan het cultuurpolitieke debat in Den Haag en aan de hand van recent onderzoek de economische en maatschappelijke impact van musea op de stad te beargumenteren en bewijzen. Onderaan deze pagina kunt u de museumvisie downloaden.

Pamflet. Zes voorstellen voor de stad.
In dit pamflet bundelen acht grote cultuurinstellingen hun overtuiging, visie en betrokkenheid bij Den Haag. Zij vertalen dit naar zes concrete voorstellen waardoor de economische en maatschappelijke impact van cultuur beter wordt benut. Onderaan deze pagina kunt u het pamflet downloaden.

Slimmer Lenen
Het Gemeentemuseum Den Haag onderschrijft de uitgangspunten bruikleenverkeer binnen Nederland van de Museumvereniging. Lees de uitgangspunten in onderstaande PDF.

 

Downloads

Nevenfuncties directie en hoger management Gemeentemuse...

Downloaden

Museum van de stad. Stad van musea. Museumvisie Directe...

Downloaden