Governance en beleid

 

 

Directie
De heer drs. Benno Tempel (algemeen directeur)
De heer ir. Hans Buurman (adjunct directeur)

Voor de nevenactiviteiten van de directie, zie de download onderaan deze pagina.

Raad van Toezicht
Het Gemeentemuseum Den Haag heeft een Raad van Toezicht model. De Raad van Toezicht van de Stichting Gemeentemuseum Den Haag heeft de volgende samenstelling:

De heer Prof. Dr. C.N. Teulings (voorzitter)
Mevrouw G. Bekman
De heer drs. C.J. van den Driest
Mevrouw Y. van Rooy
De heer H.W. Breukink
Mevrouw ir. M. van Vroonhoven
De heer drs. M. Essafi

De Raad van Toezicht werkt met een rooster van aftreden. Zowel directie van het Gemeentemuseum als Raad van Toezicht hanteren de principes van de Code Cultural Governance.

Code Culturele Diversiteit
Het Gemeentemuseum komt graag zo goed mogelijk tegemoet aan de Code Culturele Diversiteit. Via diverse projecten, zoals Wonderkamers, investeert het reeds lange tijd in de pijlers Programma en Publiek. Het Stadsdelenproject werd door het Ministerie van OC&W benoemd tot best practice van de toepassing van de Code Culturele Diversiteit. Bij de invulling van vacatures is een cultureel diverse personele samenstelling een van de doelstellingen. Voor stageplekken is het museum een samenwerking aangegaan met ROC Mondriaan. 

Meerjarenbeleidsplan
Het Gemeentemuseum Den Haag presenteert elke vier jaar zijn meerjarig beleid op het gebied van tentoonstellingen, collectie, educatie en commerciële activiteiten in een meerjarenbeleidsplan. Dit beleidsplan is ook de basis voor de vierjarige Kunstenplansubsidie van de Gemeente Den Haag.

Collectieplan
Het Gemeentemuseum Den Haag beheert de prachtige en omvangrijke gemeentelijke collectie in opdracht van de Gemeente Den Haag. Elke vier jaar maakt het museum daarvoor een Collectieplan, opgezet volgens de richtlijnen van het Instituut Collectie Nederland en Erfgoedhuis Zuid-Holland.

Slimmer Lenen
Het Gemeentemuseum Den Haag onderschrijft de uitgangspunten bruikleenverkeer binnen Nederland van de Museumvereniging. Lees de uitgangspunten in onderstaande PDF.

Museumvisie van de Haagse museumsector                   
‘Museum van de stad. Stad van musea. Naar een Den Haag dat zijn musea maximaal inzet’ is een visiestuk van de Directeuren Haagse musea. Doel is een 
constructieve bijdrage te leveren aan het cultuurpolitieke debat in Den Haag en aan de hand van recent onderzoek de economische en maatschappelijke impact van musea op de stad te beargumenteren en bewijzen. Als de stad deze impact op waarde schat en haar musea als serieuze economische en maatschappelijke spelers benadert, dan kunnen zij in de toekomst nóg meer voor de stad Den Haag betekenen. Onderaan deze pagina kunt u de museumvisie downloaden.

Pamflet. Zes voorstellen voor de stad.
In dit pamflet bundelen acht grote cultuurinstellingen uit Den Haag hun overtuiging, visie en betrokkenheid bij Den Haag.
Zij vertalen dit naar zes concrete voorstellen waardoor de economische en maatschappelijke impact van cultuur beter wordt benut.
Onderaan deze pagina kunt u het pamflet downloaden.

Downloads

Meerjarenbeleidsplan 2017 - 2020 Gemeentemuseum Den Haa...

Downloaden

Nevenactiviteiten directie Gemeentemuseum Den Haag

Downloaden

Museum van de stad. Stad van musea. Museumvisie Directe...

Downloaden