06-11-2017

Mohammed Essafi benoemd als lid Raad van Toezicht

Mohammed Essafi is per september benoemd als lid van de Raad van Toezicht. De heer Essafi is partner bij BMC Groep. In zijn functie als lid van de Raad van Toezicht zal Essafi zich onder andere richten op de verbinding met het brede maatschappelijk veld en de focus op nieuwe publieksdoelgroepen van het museum.  Essafi: “Ik ben erg onder de indruk van de collectie van het Gemeentemuseum. Ik gun heel veel Nederlanders om hier van te genieten. Ik lever daarom graag mijn kennis en bijdrage om nieuwe publieksgroepen te bereiken.”

Dhr. Essafi is sinds 2012 partner bij BMC (Bestuur en Management Consultants) en is daar mede verantwoordelijk voor vraagstukken op het brede Sociale Domein. Tevens is hij vicevoorzitter van de Raad van Toezicht van Lokalis | gemeente Utrecht, Lid Raad van Toezicht van Maatschappelijke Dienstverlening Rotterdam-Rijnmond en lid van de Rekenkamercommissie van Alphen aan den Rijn. Dhr. Essafi heeft in deze functies veel voor lokale en nationale overheden gewerkt en kent het publieke domein bijzonder goed.

De heer Essafi heeft in 2008 een denktank opgericht, waarin hij samen met diverse betrokken burgers en maatschappelijke instellingen een toekomstvisie voor Nederland heeft opgesteld. Een van de speerpunten was hoe kunst- en cultuurinstellingen beter aansluiting kunnen vinden bij brede maatschappelijke groepen en een bijdrage kunnen leveren aan publieke vraagstukken. Hij is tevens lid geweest van diverse commissies van de landelijke Raad voor Cultuur. Essafi heeft grote interesse in het verbinden van diverse doelgroepen en maatschappelijke domeinen. Door zijn betrokkenheid bij een online platform in het kader van de deeleconomie is hij bovendien ook goed ingevoerd in het social mediagebruik van voor het museum interessante doelgroepen.

Benno Tempel is verheugd met de aanstelling van Essafi: “Al enige tijd waren wij op zoek naar een RvT-lid met ruime bestuurlijke ervaring, die tegelijk bruggen kan slaan tussen het bestaande museumpubliek en nieuwe publieksgroepen. Met zijn ruime ervaring in zowel het publieke en sociale domein en het diversiteitsvraagstuk is Essafi een waardevolle toevoeging aan onze Raad van Toezicht. We kijken er naar uit om de komende vier jaar met hem samen te werken.”

De Raad van Toezicht van het Gemeentemuseum Den Haag bestaat per september 2017 uit: De heer Prof. Dr. C.N. Teulings (voorzitter), Mevrouw G. Bekman, De heer drs. C.J. van den Driest, Mevrouw Y. van Rooy, De heer H.W. Breukink, Mevrouw ir. M. van Vroonhoven en De heer drs. M. Essafi.