DE KEUZE VAN MICHEL STOOKER

Foto: Mounir Raji - Visionary Agency

Volgens muzikant en producer Michel Stooker is de santur een magisch instrument dat direct tot het hart spreekt. Van zijn geliefde soefileraar, wijlen mysticus Safi Alishah, leerde hij om te spelen vanuit zijn hart en ‘eenheid’ te bereiken. ‘Want het eigen hart en dat van de ander bereiken en zo de verborgen universele liefde aanraken, is de essentie van ons bestaan.’

Santur (plankciter), Iran, 19de eeuw.