Twee visscheppen

Engelbart Joosten jr. [1738-1805] (zilversmid)

Twee visscheppen

Materiaal
zilver, in vorm gesmeed en geslagen, opengewerkt, gegraveerd
Datum
1771
Plaats vervaardiging
Den Haag
Objectnummer
1041648
Bruikleen Stichting Boschuysen v.h. Burgerweeshuis der Hervormden