Emo Verkerk [1955 [geboortejaar]

onbekend

Objectnummer
1000249
op bijschrift vermelden: particuliere collectie
Bij bruikleen aan derden vermelden: Gemeentemuseum Den Haag (Depot VBVR)