vmbo/havo/vwo

Workshop Zoom in

Fotografie

De basis van leren fotograferen is leren kijken. Door goed te kijken naar foto’s in het museum komen leerlingen erachter dat de blik van de fotograaf technische trucjes overstijgt. Door het toepassen van verschillende begrippen wordt duidelijk waarom een foto als kunst wordt beschouwd en in het Fotomuseum te zien is. Waar houdt een fotograaf allemaal rekening mee? Na de gezamenlijke start volgen de leerlingen een wisselprogramma met de eigen docent en de museumdocent. De leerlingen maken interactieve opdrachten in het Fotomuseum, waarbij u als docent een actieve rol hebt. Ondertussen gaan de andere leerlingen aan de slag in de professionele fotostudio. Portretfotografie staat centraal. Al het gemaakte beeldmateriaal uit de fotostudio wordt nagestuurd.

Voor:

Vmbo/havo/vwo. Basisvorming beeldende vakken, CKV: domein B: verbreden

Locatie:

Fotomuseum Den Haag

Prijs:

€ 120 voor maximaal 15 leerlingen

Hoofddoel:

Beschouwen van foto’s en nadenken over de vraag wanneer en waarom een foto als kunstwerk wordt gezien.

Leerdoelen:
  • Kennismaking met verschillende genres/een specifiek genre uit de fotografie
  • Onderzoeken van foto’s aan de hand van aspecten als compositie, standpunt, kader, scherptediepte, contrast en ritme
  • Zelfstandig in tweetallen verwerken van centrale aspecten in eigen serie foto’s
  • Leren omgaan met professionele fotoapparatuur door een portretfoto in de studio te maken
  • Verschil ervaren tussen studio-en straatfotografie
Tentoonstellingen:

Wisselend

Dimensies CKV:

Autonoom en toegepast

Aanmelden workshop

Wilt u meer informatie of wilt u zich aanmelden voor de workshop?