onder- en bovenbouw vmbo/havo/vwo

Workshop Klinkende kunst – Horen en zien

Muziek en beeldende kunst

Voor de workshop Klinkende kunst werkt het Gemeentemuseum samen met het Residentie Orkest. Tijdens de workshop -met live spelende leden uit het orkest- , beleven de leerlingen beeldende kunst en muziek. Ze ervaren dat componisten en kunstenaars zich vaak van dezelfde middelen bedienen. Een schilderij toont ritme en harmonie, zoals muziek kleur en contrast kan laten horen.

Voor:

Onder- en bovenbouw vmbo/havo/vwo. Basisvorming beeldende vakken, vak CKV: sluit aan bij domein B, verbreden, muziek

Duur:

120 minuten

Prijs:

€ 250,- voor maximaal 30 leerlingen

Hoofddoel:

Onderzoeken overeenkomsten en verschillen tussen muziek en beeldende kunst

Lesdoelen:
  • Kijk- en luistergenot
  • Kennismaking met Mondriaan en De Stijl, Expressionisme en Rococo
  • Kennismaking met muziek uit diezelfde perioden
  • Leren toepassen van de begrippen (klank)kleur, contrast, toon(hoogte), ritme, compositie en versiering op kunst en muziek
  • Leren benoemen van de werking van beeldende en muzikale aspecten
  • Met verschillende opdrachten muziek beeldend vertalen
Dimensies CKV:

Monodisciplinair, multidisciplinair, interdisciplinair

Aanmelden workshop

Wilt u meer informatie of wilt u zich aanmelden voor de workshop?