Groep 5, 6, 7 en 8

Dichter bij kunst. Poëzie in woord en beeld

Voor het schooljaar 2017-2018 zijn alle lessen voor het basisonderwijs volgeboekt. Er kunnen geen lessen meer gereserveerd worden. Aanvragen kunnen wel op een reservelijst geplaatst worden.

In deze museumles, waarin kunstonderwijs en taalonderwijs samen de hoofdrol spelen, maken de leerlingen een dwaaltocht langs schilderijen en beelden. Al kijkend, schrijvend en zelf voorlezend brengen de kinderen hun associaties onder woorden.

We gebruiken laagdrempelige werkvormen met een maximaal effect om tot eigen poëzie te komen. Naar gelang het niveau van de kinderen gaat de moeilijkheidsgraad van het dichten daarna omhoog.

De kinderen, juist ook diegenen met een anderstalige achtergrond, zullen aan het einde van de les verbaasd staan van hun eigen dichtkunst.

Deze museumles is zeer geschikt om in te bedden in een poëzieproject. In de lesvoorbereiding treft u hiervoor talloze praktische tips aan.

Voor:

Groep 5, 6, 7 en 8

Locatie:

Gemeentemuseum Den Haag

Duur:

75 minuten

Prijs:

€1,- per leerling

In de klas:

Voorbereidende les

Lesdoelen:
  • Luisteren naar en voorlezen van gedichten
  • Poëzie op een associatieve manier in verband brengen met schilderijen en omgekeerd
  • Zelf schrijven van poëzie
Sluit aan bij de kerndoelen:

Kunstzinnige oriëntatie, Nederlands, Oriëntatie op jezelf en de wereld

Aanmelden reservelijst

Downloads