Over de organisatie

Gemeentemuseum Den Haag


Bij het Gemeentemuseum Den Haag werken ongeveer 120 mensen in dienst van het museum. Daarnaast wordt er gewerkt met stagiaires, freelancers, en bedrijven die werkzaamheden in opdracht verrichten. In 1999 is het museum verzelfstandigd en overgegaan in een Stichting die wordt bestuurd door de directeur. Een Raad van Toezicht beoordeelt of aan het museum op juiste en verantwoorde wijze richting en leiding wordt gegeven.

De Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht voor het Gemeentemuseum Den Haag, Fotomuseum Den Haag en het GEM, museum voor actuele kunst, is aangetreden op 1 januari 2005 en bestaat uit de volgende leden:

De heer prof. dr. C.N.  (Coen) Teulings 

Mevrouw G. (Gabriella) Bekman

De heer C. (Carel) van den Driest

Mevrouw mr. Y (Yvonne) van Rooy

De heer H.W. (Henk) Breukink

Mevrouw ir. M. van Vroonhoven (Merel) 

Directeur

Benno Tempel

Eindverantwoordelijk voor de gang van zaken in het museum.

Adjunct directeur

ir. Hans Buurman

De organisatie

De museumorganisatie is opgedeeld in 5 sectoren: Collecties, Tentoonstellingen, Marcom, Educatie en Bedrijfsvoering.

Sector Bedrijfsvoering

Hoofd: ir. Hans Buurman

In de sector bedrijfsvoering zijn verschillende disciplines vertegenwoordigd, zij ondersteunen de diverse afdelingen en werknemers bij het uitvoeren van hun taken.

Sector Collecties

Hoofd: Vera Carasso

Het museum beschikt over een omvangrijke collectie moderne kunst, mode, kunstnijverheid en muziekinstrumenten. De sector zorgt voor het behoud en het beheer van de collectie en de registratie en documentatie van de kunstvoorwerpen.

Sector Tentoonstellingen

De sector Tentoonstellingen is verantwoordelijk voor de organisatie van de tentoonstellingen in het Gemeentemuseum, het Fotomuseum Den Haag en het GEM, museum voor actuele hedendaagse kunst.

Sector Marcom

Hoofd: Gijs Meijer

De sector communicatie bestaat uit  Voorlichting en PR, Marketing, Evenementen en de museumwinkel is verantwoordelijk voor alle informatiestromen tussen het museum en externe contacten.

Sector Educatie

Hoofd: Jet van Overeem

De afdeling Educatie is verantwoordelijk voor het initiëren, ontwikkelen, organiseren, uitvoeren van een gevarieerd educatief programma voor het basis- en voortgezet onderwijs. 

Erkend leerbedrijf

Het Museum is erkend als praktijkopleider voor de functies Grafisch vormgever & mediavormgever. Deze erkenning is afgegeven door het kenniscentrum GOC, dat landelijk het Register van leerbedrijven van de grafimedia-branche beheert. Ook door Ecabo (administratieve opleidingen) en Kenniscentrum Handel is het Gemeentemuseum erkend als leerbedrijf.

Het Gemeentemuseum Den Haag streeft ernaar om een opleidingsinstituut in brede zin te zijn voor alle museumfuncties: van veelbelovende conservatoren tot jonge educatiemedewerkers, van deskundige beveiligers tot boekhoudkundige talenten. Het is een voorbeeld van de wijze waarop het museum invulling geeft aan zijn ideeën over maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Missie & visie

In het Gemeentemuseum Den Haag ontdek je wat kunst teweeg kan brengen.

Door een bijzonder samenspel tussen het unieke museumgebouw en de kunst, willen we een aantrekkelijk museum zijn  voor een groot en divers publiek.

Het museum realiseert dit door een dynamisch en gevarieerd tentoonstellingsprogramma, het beheren en het tonen van de eigen collecties waaronder de grootste verzameling Mondriaans ter wereld, een breed scala aan educatieve programma’s, als ook door maatschappelijke activiteiten.

Doelstelling

De Stichting Gemeentemuseum Den Haag heeft ten doel het inrichten, instandhouden en exploiteren van de museumgebouwen en collecties die onder de naam "Gemeentemuseum" in eigendom toebehoren aan de Gemeente Den Haag.
Het Gemeentemuseum is een permanente instelling, toegankelijk voor het publiek, niet gericht op het maken van winst.

Beloningsbeleid

De stichting Gemeentemuseum Den Haag volgt voor het beloningsbeleid de CAO van de gemeente Den Haag.  De formatie was aan het eind van het jaar 2015 103,9 formatieplaatsen, waarvan 101,2 reguliere formatie plaatsen en 2,7 formatieplaatsen ID banen. 

-----------------------------------------------------------------------------------------------
Kvk nr. = 27179947
Btw nr. = NL 8075.31.042.B.01