Nalaten

Voelt u zich betrokken bij het Gemeentemuseum? Wilt u het museum steunen? Uw steun en betrokkenheid in de vorm van schenkingen, legaten en erfenissen dragen op een zeer persoonlijke wijze bij aan de activiteiten van het Gemeentemuseum. Met uw steun maakt u bijvoorbeeld restauraties mogelijk, onderzoek en educatieprojecten, of de aankoop van een kunstwerk dat in de collectie past, maar waarvoor het budget van het museum niet toereikend is.

Ook op langere termijn kunt u een bijdrage leveren aan de toekomst van het Gemeentemuseum, bijvoorbeeld door het opnemen van het Gemeentemuseum in uw testament.

Hoe werkt een testament?
In een testament kan u bepalen wat er met uw nalatenschap dient te gebeuren in geval van overlijden. Een testament kan alleen bij de notaris worden opgesteld. Een testament dat u zelf opstelt, is niet geldig. Het Gemeentemuseum Den Haag is over hetgeen uit nalatenschappen verkregen wordt geen erfbelasting (voorheen: Successierecht) verschuldigd. Wat u nalaat komt dus volledig ten goede aan het museum. U kunt het Gemeentemuseum Den Haag op twee manieren opnemen in uw testament:

 • Door een legaat (bijvoorbeeld een bedrag in geld, een percentage van uw toekomstige nalatenschap, een kunstvoorwerp, effectenportefeuille) te bestemmen ten behoeve van het Gemeentemuseum, of
   
 • Door te bepalen dat het museum (mede-)erfgenaam wordt. Het museum ontvangt dan (een gedeelte) van uw erfenis en kan uw nalatenschap desgewenst ook afhandelen.

Voorbeeld: Salomon Slijper
Met bijna driehonderd werken bezit het Gemeentemuseum de grootste collectie Mondriaans ter wereld. Zo’n tweehonderd daarvan zijn afkomstig uit de verzameling van Salomon Bernard Slijper (1884-1971).

In 1915 ontmoette Mondriaan deze Amsterdamse handelaar in onroerend goed. Zij brachten beiden als pensiongasten de zomer door in De Linden in Laren. Slijper zag daar een schilderij van Mondriaan aan de muur hangen en raakte gefascineerd door diens werk. Slijper en Mondriaan raakten bevriend en Slijper begon werk van Mondriaan aan te kopen. Slijper werd Mondriaans grootste verzamelaar en mecenas.

Na zijn dood bleek uit zijn testament dat Slijper zijn omvangrijke collectie Mondriaans had gelegateerd aan het Gemeentemuseum Den Haag. Hierdoor bleef de collectie van Slijper bijeen, behouden voor Nederland en werd de collectie ontsloten voor het publiek.

Fonds op Naam
Via uw testament kunt u nalaten, maar ook een Fonds op Naam oprichten. Ook kunt u het Gemeentemuseum tot erfgenaam benoemen onder de voorwaarde dat (een deel van) uw nalatenschap wordt toegevoegd aan uw eigen Fonds op Naam.

Hoe werkt een fonds op naam?

 

 • U kunt in uw testament een Fonds op Naam oprichten vanaf € 50.000.
   
 • In overleg kiest u zelf het doel binnen het Gemeentemuseum waaraan uw geld besteed dient te worden. Als u daar prijs op stelt is de naam van uw fonds zichtbaar op een passende plaats in het museum.
   
 • Het Gemeentemuseum zorgt voor de financiële administratie en zorgt dat uw geld goed besteed wordt.
   
 • U bepaalt zelf de naam van het fonds. Dat kan bijvoorbeeld zijn uw eigen naam of de naam van een dierbare.

Het Gemeentemuseum Den Haag is over hetgeen uit nalatenschappen verkregen wordt (legaten, erfstellingen) geen erfbelasting (voorheen: Successierecht) verschuldigd. Het nagelaten bedrag komt daarom volledig ten goede aan het museum.

Erfbelasting betalen met kunst
Laat u kunst na? Dan kunt u laten beoordelen of uw erfgenamen (een deel van) de erfbelasting kunnen betalen met een kunstvoorwerp. Het moet gaan om een kunstvoorwerp met een nationaal cultuurhistorisch of kunsthistorisch belang. Niet elk voorwerp komt hiervoor in aanmerking. Bij de beslissing over het verzoek tot kwijtschelding laat de belastingdienst zich adviseren door een commissie die gespecialiseerd is in de beoordeling van het belang van dergelijke kunstvoorwerpen.

Het kunstvoorwerp komt vervolgens in het bezit van de overheid, die ervoor zorgt dat het in een Nederlands museum zoals het Gemeentemuseum Den Haag of bij een universitaire instelling terecht komt. Door overdracht van het kunstvoorwerp kunnen de erfgenamen de erfbelasting (gedeeltelijk) in natura betalen. De erfbelasting wordt in dat geval kwijtgescholden met een bedrag dat maximaal 120% beloopt van de waarde van het kunstvoorwerp. Ook als u zelf kunst uit een nalatenschap krijgt, kunt u een aanvraag doen om (een deel van) de erfbelasting te betalen met een kunstvoorwerp.

Bijvoorbeeld: u laat een kunstvoorwerp na met een waarde van € 50.000. De erfgenamen kunnen met de overdracht van het kunstvoorwerp dan € 60.000 erfbelasting betalen.

Contact
Voor meer informatie, advies en mogelijkheden inzake schenken en nalaten kunt u mailen of bellen met Céline 't Hart, cthart@gemeentemuseum.nl of 070 - 33 81 172.