150 jaar particulier initiatief

Geen museum zonder particulier initiatief

In 1866 namen particulieren het initiatief tot de oprichting van een Museum voor Moderne Kunst in Den Haag. Hiermee werd de basis gelegd voor het Gemeentemuseum Den Haag én voor de Vriendenvereniging. Tot de leden van het eerste uur hoorden kunstliefhebbers en bekende kustenaars als Jozef Israëls en de gebroeders Maris.

Nu, 150 jaar later, is het Gemeentemuseum niet meer weg te denken uit Den Haag. Nog altijd dragen vele vrienden en donateurs het museum een warm hart toe. In 2016 staan we extra stil bij de verjaardag van de vrienden en de cruciale rol van particulieren in ons museum.

Draagt u ook bij aan het succes van het Gemeentemuseum Den Haag? Word vriend, draag structureel bij als donateur door middel van een eenmalige of periodieke schenking, of overweeg het Gemeentemuseum op te nemen in uw testament. Uw betrokkenheid is hard nodig om bijzondere tentoonstellingen, restauraties en educatieprojecten te realiseren – nu en in de toekomst! Het museum is dankbaar voor elke schenking of erfenis, hoe groot of klein ook.

Vormen van particuliere steun

  • Eenmalig schenken
  • Periodiek schenken
  • Fonds op Naam
  • Nalaten
  • Vrienden van het Gemeentemuseum
  • Bright minds

Schenken met belastingvoordeel
Het Gemeentemuseum Den Haag is door de Belastingdienst aangemerkt als een Culturele Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Giften en erfstellingen ten gunste van het Gemeentemuseum zijn daarom volledig vrijgesteld van schenk- en erfbelasting. Het museum draagt over de schenking dus geen belasting af. Daardoor komen schenkingen, legaten en erfstellingen volledig ten goede aan het museum.

Periodieke schenkingen zijn fiscaal aantrekkelijk, omdat u deze mag aftrekken van uw belastbaar inkomen. De Geefwet, die nog tot eind 2017 van kracht is, stimuleert periodieke schenkingen aan culturele instellingen door deze fiscaal extra aantrekkelijk te maken. Ook over eenmalige donaties kunt u, onder bepaalde omstandigheden, belastingvoordeel ontvangen. Op de pagina’s over de verschillende vormen van schenken vindt u meer informatie over fiscale regelingen.

Contact
Wij begrijpen dat u bij een schenking niet over één nacht ijs gaat. Céline ’t Hart of Lisa Kölker staan u graag vrijblijvend te woord om te bespreken welke vorm bij u past.

 

Downloads