Voorzitter Raad van Toezicht

19-09-2013

De Nederlandse econoom Coen Teulings (1958), voormalig directeur van het Centraal Planbureau (CPB), is benoemd tot voorzitter van de Raad van Toezicht van het Gemeentemuseum Den Haag. Hij volgt hiermee Joop van Caldenborgh, kunstverzamelaar en eigenaar van chemieconcern Caldic, op die deze functie sinds 2005 vervulde. Directeur Benno Tempel is blij met de benoeming van Teulings. “Hij is een goed bestuurder met een rijke staat van dienst en grote kennis van de Nederlandse samenleving. We verwachten dan ook veel van zijn voorzitterschap.”

Tempel benadrukt verder dat hij de grote betrokkenheid van Teulings bij maatschappelijke organisaties zeer waardeert. “Dat sluit uitstekend aan bij de rol die wij als museum op ons nemen. Het Gemeentemuseum Den Haag gaat regelmatig maatschappelijke allianties aan. De samenwerking met ADO Den Haag, ons stadsdelenproject en – recent – een samenwerking met Medisch Centrum Haaglanden zijn daar mooie voorbeelden van.”

Teulings studeerde economie aan de Universiteit van Amsterdam. Na zijn promotie werkte hij onder meer als hoofd van de afdeling inkomensbeleid op het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en had hij van 1998 tot 2004 de leiding van het Tinbergen Instituut. In 2004 werd hij hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam en directeur van SEO Economisch Onderzoek, een wetenschappelijk instituut dat economisch onderzoek verricht in opdracht van onder andere ministeries en bedrijven. Van1 mei 2006 tot 1 mei dit jaar was hij directeur van het CPB. Vanaf 1 oktober is hij hoogleraar aan de Universiteit van Cambridge.

De Raad van Toezicht van het Gemeentemuseum Den Haag bestaat naast Teulings uit mr. Laetitia Griffith, Simon van Driel, Wiet Pot, Gabriella Bekman en Carel van den Driest.