Nieuwe publicatie over Chinees en Japans porselein in de Gouden Eeuw

Gemeentemuseum werkt mee aan nieuwe internationale publicatie over Chinees en Japans porselein in de Gouden Eeuw
23-06-2014

Vandaag is een nieuwe internationale publicatie over Chinees en Japans porselein uit de Nederlandse Gouden Eeuw gepresenteerd. De publicatie is een unieke samenwerking tussen De Kunst Uitgeverij, Gemeentemuseum Den Haag, het Rijksmuseum, Keramiekmuseum Princessehof en het Groninger Museum. Het Gemeentemuseum is eigenaar van een porseleincollectie en de grootste collectie Delfts Blauw ter wereld en werkt daarom graag mee aan een publicatie die een nieuw beeld geeft van de waardering en functie van porselein in de Nederlandse Gouden Eeuw.

De deelnemende musea willen al langere tijd een internationale publicatie maken, die een bijdrage levert aan het onderzoeksveld van Chinese keramiek. Het nieuwe boek gaat daarom in op vragen als: hoe werd de Nederlandse republiek in zo’n korte tijd zo welvarend en hoe raakten de Nederlanders betrokken bij de handel in Chinees porselein? Hoe werd de aanvoer van Chinees porselein georganiseerd? Welke rol speelden de decoraties op Chinees porselein? En hoe populair was Chinees porselein eigenlijk voor de komst van de VOC? De rol van Japans porselein komt ook ter sprake; eerst als alternatief, later als welkome en hoogwaardige aanvulling op de aanvoer van Chinees porselein.

Chinees porselein en Delftware
De Verenigde Oost-Indische Compagnie begon begin zeventiende eeuw Chinees porselein te verschepen naar Nederland. Het glanzende oppervlak, de geweldige decoratie en de exotisch vormen maakten het ‘nieuwe keramiek’ populair bij het grote publiek, maar alleen beschikbaar voor de rijken. De Delftse aardewerk industrie deed daarom een poging het Chinese porselein te imiteren en het hoogwaardige en luxueuze product dat hieruit voortkwam, is wat wij Delfts Blauw of destijds ‘Delfts porceleyn’ noemen.

Het Wonder van Delfts Blauw
Van het beroemde ‘Delfts Blauw’ tot rijk gekleurde objecten, van simpele borden tot intrigerende tulpenvazen. Het Gemeentemuseum heeft een permanente tentoonstelling ‘Het Wonder van Delfts Blauw’ ingericht, zodat bezoekers de 400-jarige geschiedenis van dit fascinerende product kunnen ervaren en bewonderen. In de stijlkamers is te zien hoe het felbegeerde oosterse porselein grote impact had op de Hollandse wooncultuur. De verscheidenheid aan gebruiks- en siervoorwerpen was enorm en deze voorwerpen konden destijds zowel van Delfts aardewerk als van Chinees porselein zijn vervaardigd. In de tentoonstelling is eveneens te zien hoe hedendaagse ontwerpers zich in nog dagelijks laten inspireren door dit belangrijke Nederlandse cultureel erfgoed.

De publicatie ‘Chinese and Japanese porcelain for the Dutch Golden age’ is een samenwerking tussen De Kunst Uitgeverij, Gemeentemuseum Den Haag, Rijksmuseum, Keramiekmuseum Princessehof, Leeuwarden and Groninger Museum. De tentoonstelling ‘Het Wonder van Delfts Blauw’ is een unieke samenwerking met Aronson Antiquairs.