BankGiroLoterij steunt Gemeentemuseum

Gul Goed Geld Gala in 2012
07-02-2012

De opbrengst van de BankGiro Loterij steeg in 2011 naar ruim 128 miljoen euro. De helft hiervan - 64 miljoen euro - is bestemd voor cultuur en cultureel erfgoed in Nederland. Dit is de grootste bijdrage die de deelnemers van de cultuurloterij tot nu toe hebben gegeven aan cultuur. 


Maandag maakte de BankGiro Loterij tijdens haar feestelijke Goed Geld Gala bekend onder welke culturele instellingen zij dit recordbedrag verdeelt. In totaal namen 58 organisaties een cheque voor meerjarige of eenmalige steun in ontvangst.Het Gemeentemuseum Den Haag heeft voor 2012 € 500.000 ontvangen.

Nieuwe ondersteuningen

NEMO Amsterdam ontvangt vanaf 2012 meerjarige financiële ondersteuning van de BankGiro Loterij, met een jaarlijkse bijdrage van 200.000 euro voor een periode van vijf jaar. Een andere publieksfavoriet, de Hermitage Amsterdam, ontvangt de komende vijf jaar 300.000 euro jaarlijks.

Eenmalige financieringen

Zes culturele instellingen ontvangen een eenmalige financiering. Kasteel De Haar in Haarzuilens, dat na een grootscheepse renovatie in juni 2011 weer openging, krijgt 1 miljoen euro voor de aankoop van de collectie van het kasteel. De fondsenwerving is hiermee bijna afgerond. Met deze financiële injectie hoopt de loterij andere fondsen en overheden aan te sporen de allerlaatste financiële gaten te dichten.

Het Zaans Museum heeft de ambitie te groeien van 60.000 naar 100.000 bezoekers per jaar. De BankGiro Loterij steunt het museum eenmalig met 500.000 euro om de hoofdpresentatie te vernieuwen.

Bijdragen door het hele land

Deelnemers van de BankGiro Loterij zijn verspreid over heel Nederland. De loterij vindt het belangrijk dat de culturele instellingen die een bijdrage ontvangen door het hele land te vinden zijn. De loterij ondersteunt al het Fries Museum, het Drents Museum, het Noordbrabants Museum en het Zeeuws Museum. Daar komt nu het Limburgs Museum in Venlo bij met een eenmalige bijdrage van 600.000 euro voor de vernieuwing van de presentatie.