Met Mondriaan als meester

workschop schilderen

Piet Mondriaan (1872 – 1944) heeft zich vanaf het begin van zijn artistieke ontwikkeling tot aan zijn dood voortdurend vernieuwd.
 

Tentoonstelling: Mondriaan en De Stijl
Kosten: € 120 per groep van 15 lln. (max. 30 lln.)
Niveau: onderbouw (vmbo/havo/vwo)
Vak: Basisvorming beeldende vakken

Tijdens de workshop nemen we Mondriaans omgang met kleur, vorm, ritme en compositie onder de loep. Aan de hand van gesprekken en kleine opdrachten op zaal volgen de leerlingen zijn ontwikkeling. Hoe veranderde de kunstopvatting van de kunstenaar?

Het zwaartepunt van deze workshop ligt bij de landschappen van Mondriaan. Piet Mondriaan stond bekend als één van de beste landschapschilders in Nederland toen hij in 1911 naar Parijs vertrok. De leerlingen maken schetsen op zaal en werken deze later in het museumatelier verder uit. Ze besteden hierbij aandacht aan de compositie van het schilderij, het mengen van de juiste kleur, het schilderen in lagen en de toets. Net als Mondriaan proberen ze een kleurenpalet te vinden dat past bij het landschap op een bepaald tijdstip van de dag.

Vragen of aanmelden

De afdeling Educatie is voor meer informatie bereikbaar op werkdagen, tel. 070-3381120 of per e-mail: educatie@gemeentemuseum.nl.