Kijk naar jezelf

Portretten schilderen

Wat kom je bij een portret te weten over een persoon en hoe laat de kunstenaar dat zien? Met deze vraag als leidraad volgen de leerlingen een interactieve rondleiding langs verschillende portretten.

Tentoonstelling: wisselend
Kosten: € 120 per 15 lln., max. 60 lln.
Niveau: vmbo/havo/vwo
Vak: Basisvorming beeldende vakken, CKV

Er zijn zelfportretten en groepsportretten, realistische portretten en expressieve portretten die het innerlijke van een persoon weerspiegelen. De uitsnede, het perspectief, de kleuren - het zijn allemaal keuzes van de kunstenaar. In het museumatelier is de beurt aan de leerlingen om te schilderen: ze maken een zelfportret op doek. Hiervoor staan tafelezels, spiegels en acrylverf klaar. Een expressief of juist een realistisch portret – nu is het aan de leerling om hierin een keuze te maken. Aan het einde van de workshop worden de schilderijen besproken: hoe kijk je naar het schilderij van een klasgenoot en wat kom je over hem/haar te weten?

Vragen of aanmelden

De afdeling Educatie is voor meer informatie bereikbaar op werkdagen, tel. 070-3381120 of per e-mail: educatie@gemeentemuseum.nl.