De Stijl (Canon van Nederland)

geschiedenis & beeldende kunst

De kunstenaars van de beweging De Stijl waren op bijna alle vlakken van kunst en cultuur actief: literatuur, muziek, beeldende en toegepaste kunst, architectuur en mode. Voor alle doelgroepen en niveaus valt op de tentoonstelling Mondriaan & De Stijl veel te beleven.

Duur: 2 uur
Kosten: € 120 per groep van 15 lln. (max. 30 lln.), inclusief kijkwijzer en iPad in tweetallen
Niveau: bovenbouw havo/vwo, eventueel ook klas 3
Vak: geschiedenis, maatschappijleer en beeldende vorming, kunst (algemeen) en CKV

Creatieve verbanden en rijke voorbeelden zijn het motto van deze activiteit. Leerlingen kijken naar de tentoonstelling Mondriaan en de Stijl tegen de achtergrond van de tijd waarin de kunst is ontstaan. Deze workshop sluit aan bij één van de vijftig vensters van de Canon van Nederland: de Stijl.

De museumdocent geeft een korte inleiding. In tweetallen krijgen de leerlingen een onderzoeksvraag en een opdrachtenschema. Samen gaan ze aan de slag. Op de tentoonstelling verwerven ze de nodige kennis om de onderzoeksvraag te kunnen beantwoorden. Hierbij maken de leerlingen gebruik van een kijkwijzer, en van (kunst)historische bronnen en muziekfragmenten die zij via een iPad kunnen raadplegen. Het leggen van verbanden staat centraal. Aan het einde van de workshop beantwoorden de leerlingen hun onderzoeksvraag. In de vorm van een beknopte presentatie laten ze zien welke verbanden zij tussen kunst, politiek en maatschappij hebben gelegd.

Deze workshop is ontstaan in samenwerking met het gymnasium Haganum in Den Haag en het Dalton College in Den Haag.

Vragen of aanmelden

De afdeling Educatie is voor meer informatie bereikbaar op werkdagen, tel. 070-3381120 of per e-mail: educatie@gemeentemuseum.nl.