Examenkijkwijzers

Kunstvakken 2/ tehatex (tekenen-handenarbeid-textiele werkvormen)

In aansluiting op de thema’s van het Centraal Schriftelijk Examen kunstvakken 2 (vmbo) en tehatex (textiele werkvormen- handenarbeid-tekenen, havo, vwo) ontwikkelt het Gemeentemuseum aantrekkelijke examenkijkwijzers. Deze kunnen docenten op eigen gelegenheid of met begeleiding van een museumdocent gebruiken.
 

Duur: 1 uur
Kosten: op eigen gelegenheid gratis, als inleiding met museumdocent € 50,-

Een examenkijkwijzer bevat werken en objecten die aansluiten bij het thema van de centrale examens. De leerling oefent het beschrijven, analyseren en interpreteren van kunstwerken. Hierbij wordt verondersteld dat de leerling kunsthistorische voorkennis heeft en kan toepassen. Het geven van een antwoord is goed mogelijk op verschillende niveaus.

Het museum gaat ervan uit dat u de kijkwijzers voor de leerlingen zelf downloadt vanaf onze website. Het downloaden is gratis. U kunt deze ook als kleurenprint voor € 3,- per stuk minimaal 5 werkdagen van te voren bestellen bij de sector Educatie.

  • Examenkijkwijzer 'Engagement', VWO 
  • Examenkijkwijzer 'Schoonheid',  HAVO 
  • Examenkijkwijzer 'In beweging', VMBO 

Vragen of aanmelden

De sector Educatie is voor meer informatie bereikbaar op werkdagen, tel. 070-3381120 of per e-mail: educatie@gemeentemuseum.nl.

Al uw keuze gemaakt? Meld u direct aan!