Kijkwijzers

Uw leerlingen leren actief te kijken, worden aan het denken gezet en komen zo dichter bij de betekenis(sen) van een kunstwerk. De moeilijkheidsgraad van kijkwijzers loopt op van * tot *** sterren. Kijkwijzers van alle niveaus wisselen open en gesloten vragen af met multiple choice. Er komen ook tekenopdrachten en vergelijkende opdrachten aan bod en er is ruimte voor de (onderbouwde) mening van de leerling.

 
Niveau *           
is geschikt voor vmbo TL en de onderbouw havo/vwo. Hier wordt de nadruk gelegd op kunstbeschouwing: gericht kijken naar de samenhang tussen de aspecten van de voorstelling en de aspecten van de vormgeving. Belangrijke begrippen en vaktermen worden uitgelegd. 
 
Niveau ** 
is geschikt voor (de bovenbouw) havo/vwo. Ook hier staat kunstbeschouwing centraal. Daarnaast krijgt de leerling aanvullende informatie om een werk te plaatsen binnen een (kunst)historische context.
 
Niveau***          
is geschikt voor examenklassen havo/vwo. De leerling oefent de analyse van kunst door te beschrijven, te analyseren en te interpreteren. Hierbij wordt verondersteld dat de leerling kunsthistorische voorkennis heeft en deze op de vragen kan toepassen. 
 
 
Organisatorische informatie
  • Alle kijkwijzers kunnen op eigen gelegenheid worden gebruikt of als inleiding met begeleiding van een museumdocent worden geboekt. 
  • De school draagt zelf zorg voor het (gratis) downloaden en kopiëren van kijkwijzers of bestelt de kijkwkijzers uiterlijk 5 werkdagen van tevoren als kleurenprint bij de sector Educatie. Een kijkwijzer kost € 3 per stuk. 
  • In het museum mag uitsluitend met (grafiet/kleur-)potlood worden gewerkt. Clipboards om op te schrijven/tekenen kunnen bij het museum worden geleend. U kunt deze van te voren reserveren.