Holland op z’n mooist

14 maart 2015 t/m 6 september 2015

Wat is het typisch Nederlandse landschap? Plat land, sloten, koeien in de wei en windmolens, die een romantische sfeer van oorspronkelijke en natuurlijke rust uitstralen. Zoals te zien op de schilderijen van de Haagse School. Het is zonder meer een cliché, zelfs internationaal beroemd. Maar heeft het enige realiteitsgehalte?

Overal in Europa werd in de 19e eeuw de tegenstelling ervaren tussen de moderne tijd en oorspronkelijke natuur. Hoe sneller de wereld door de industrialisering veranderde hoe sterker de behoefte naar ongerepte natuur.

Het idee van de waarheid van het oorspronkelijke werd voor het eerst door de Franse verlichtingsfilosoof Rousseau geformuleerd. Dit idee heeft de diverse romantische bewegingen van de vroege 19e eeuw beïnvloed. Schilders verlieten hun ateliers en gingen buiten schilderen, en plein air, en bij voorkeur in ongerepte streken zoals Barbizon. Hier dachten ze dichter bij de ware werkelijkheid te kunnen komen. De School van Barbizon was van grote invloed op de schilders van de Haagse School, die eveneens buiten gingen schilderen.

Het typisch Nederlandse landschap, zoals geschilderd door de Haagse School, werd later een ´unique selling point´ voor Nederland. Van de 9000 windmolens in 1871 restte er rond de eeuwwisseling nog maar de helft, maar er staan heden nog steeds windmolens in het Nederlandse landschap – nu beschermd als rijksmonumenten.

Activiteiten

  • rondleidingen en inleidingen
  • algemene kijkwijzer beeldbeschrijving
  • workshop schilderen: In de voetstappen van de Haagse School