Ontdek het verhaal

voor: groep 6 t/m 8
duur: 75 minuten
lesperiode: 29 februari t/m 27 mei 2016

Verhalen die we aan kinderen vertellen, worden vaak bevolkt door helden, maar ook door figuren met duistere bedoelingen. Het verbaast dan ook niet dat verhalen tot op de dag van vandaag de verbeelding weten te prikkelen.

Tijdens een grote tentoonstelling van Jan Toorop zoomen we in op zijn zeer gedetailleerde, symbolistische tekeningen. Deze werken nodigen kinderen uit tot fantaseren over de verhalen die er worden verbeeld. Hierin speelt de strijd tussen goed en kwaad een grote rol.

In deze museumles maken de kinderen kennis met verhalen die zij wellicht nog niet kennen en ontdekken zij dat je door vrij te associëren verhalen bij schilderijen kunt verzinnen. Door goed te kijken en door het maken van tekeningen, mindmaps en eigen teksten werken groepjes kinderen naar een storyboard voor hun eigen verhaal toe.

  • sluit aan bij: kerndoelen Kunstzinnige oriëntatie, Nederlands

De kinderen:

  • Herkennen de structuur van verschillende verhaalsoorten.
  • Leren vrij te associëren.
  • Beleven plezier aan voor hen geschikte verhalen.
  • Ordenen ideeën aan de hand van (begrijpend lees)strategieën.
  • Werken in groepjes aan een verhaallijn.
  • Tekenen naar de waarneming en verbeelding.