Laat je zien

nieuw
Wie: 7 t/m 8
Duur: 75 minuten
Sluit aan bij: Cultuuronderwijs op zijn Haags - Leerlijn thema Identiteit

Zit je haar goed, hoe ga je staan? Een beetje lachen of juist stoer? Wat trek je aan? Als je op de foto gaat denk je hier over na. Een portret laat namelijk veel meer te zien dan alleen een gezicht. Het heeft allemaal met identiteit te maken.

Mensen lieten zich portretteren met hun rijkdommen of lieten in een portret vastleggen waarin ze goed waren. Eigenlijk net als in de foto’s van nu. In deze museumles onderzoeken de kinderen heel diverse portretten, ze doen dat aan de hand van het thema identiteit.

In deze les komen uiteenlopende voorbeelden van portret en identiteit aan bod. De kinderen putten uit kisten met attributen waarmee zij de identiteit die in de schilderijen verscholen ligt tot leven brengen. Wanneer de kinderen treffende karikaturen gaan maken, gebruiken zij alle kennis uit de les.

 

  • sluit aan bij: kerndoelen Kunstzinnige oriëntatie, Oriëntatie op jezelf en de wereld: Mens en samenleving

De kinderen:

  • Ontdekken diverse beeldende benaderingen van het genre portret.
  • Leren begrippen die passen bij portret juist toe te passen en kunnen deze herkennen in kunstwerken.
  • Leren verschillende standpunten en perspectieven in kunstwerken herkennen.
  • Denken na en discussiëren over hun eigen identiteit en hoe zij deze uitdragen.
  • Werken in groepjes aan een drama-activiteit waarbij identiteit verbeeld wordt.
  • Tekenen naar de waarneming verschillende portretten, waaronder een silhouet.