8 x slim

voor: groep 5 t/m 7
plaats: Gemeentemuseum Den Haag
hoort bij: diverse presentaties moderne en toegepaste kunst
duur: 75 minuten
lesperiode: doorlopend
 
‘8 x slim’ bestaat uit 2 museumlessen die bij elkaar horen! U komt dus twee keer met uw klas naar het museum. 
 
Psycholoog Howard Gardner draagt met zijn theorie over Meervoudige Intelligentie (MI) bij aan veranderingen in het onderwijs. Hij stelt dat iedereen op zijn eigen manier ‘slim’ is. Gardner gaat daarbij uit van acht vormen van intelligentie: verbaal-linguïstisch, logisch-mathematisch, visueel-ruimtelijk, muzikaal-ritmisch, lichamelijk, naturalistisch, interpersoonlijk en intrapersoonlijk. Ieder mens heeft een profiel van eigen intelligenties in variërende mate die ontwikkeld kunnen worden. Geïnspireerd door deze sympathieke en didactisch zeer bruikbare theorie heeft het museum een dubbelles ontwikkeld waarin deze acht intelligenties een rol spelen. Ze worden hierin opgevat als acht manieren van waaruit kunstwerken op een actief onderzoekende manier benaderd kunnen worden door de kinderen. Zo zijn er werkvormen die betrekking hebben op talige, logische, beeldende, naturalistische, muzikale, fysieke, introspectieve of juist sociale vermogens van kinderen. Ook wordt de leerlingen door middel van opdrachtkaarten met symbolen duidelijk welke vaardigheden zij op dat moment aan het oefenen zijn. Om tot een complete uitwerking hiervan te komen is er gekozen voor een programma van twee lessen met een tussenpose van 1 of maximaal 2 weken. Dit programma is bij uitstek geschikt voor scholen die werken met of zich laten inspireren door de theorie van Meervoudige Intelligentie. Maar ook voor alle leerkrachten die de verborgen capaciteiten van hun leerlingen willen ontdekken.
 
Wilt u deze les direct aanvragen?

Klik hier voor het aanmeldingsformulier voor scholen in Den Haag
Klik hier voor het aanmeldingsformulier voor scholen uit de regio