Allemaal aan tafel!

voor: groep 4 t/m 5
duur: 75 minuten
lesperiode: 26 oktober 2015 t/m 26 februari 2016
 

Niet smakken en netjes op je stoel zitten! Als er visite komt wordt het mooie servies uit de kast gehaald en moeten de kinderen zich gedragen. Aan tafel gelden tal van etiquetteregels, probeer dat allemaal maar eens goed te doen.

Tijdens een grote tentoonstelling over tafelcultuur in Nederland doen de leerlingen zich te goed aan prachtig gedekte tafels en schitterende kunstwerken, waarbij eten en aan tafel gaan een rol spelen. In creatieve opdrachten maken de kinderen tekeningen, dekken zij zelf bijzondere tafels en ontwerpen een eigen servies.

Aan het eind van de les worden de kinderen op de proef gesteld in de tafelmanierenquiz. Tafelmanieren waren vroeger heel anders dan nu, dit kan dus nog weleens tot verbazing leiden.

Bij deze museumles hoort een kinderkunstboek van Rindert Kromhout en Margriet Heymans, uit de serie van het Gemeentemuseum en uitgeverij Leopold.

 

 • Sluit aan bij: kerndoelen Kunstzinnige oriëntatie, Oriëntatie op jezelf en de wereld: Mens en samenleving, Natuur en techniek, Tijd

  De kinderen:
   
 • Delen hun ervaringen met eten en eetcultuur.
 • Ontdekken dat bij verschillende culturen en milieus eigen tafelgewoontes horen.
 • Gebruiken begrippen die passen bij verschillende tafelculturen en ontdekken de functie van etiquette.
 • Maken kennis met tafelcultuur door de eeuwen heen.
 • Leggen relaties tussen vorm, functie en materiaalgebruik van producten.
 • Bedenken spelenderwijs in groepjes passende tafelschikkingen.
 • Schilderen naar de verbeelding.