Dichter bij kunst

voor: groep 5 t/m 7
plaats: Gemeentemuseum Den Haag
hoort bij: diverse tentoonstellingen beeldende kunst
duur: 75 minuten
sluit aan bij: kerndoelen Kunstzinnige Oriëntatie en Nederlands
lesperiode: doorlopend

Leerkrachten van groep 6 en 7 raden we aan te informeren of de klas deze museumles in het afgelopen schooljaar al heeft gevolgd!

Al kijkend, schrijvend, lezend, luisterend en zelf voorlezend maken de kinderen een dwaaltocht langs schilderijen en beelden. Als opwarmertje leest de museumdocent eerst mooie en grappige gedichten voor. De kinderen vertellen bij welke schilderijen ze die het best vinden passen. Ze brengen hun associaties onder woorden en leren deze door middel van eenvoudige opdrachten, die stap voor stap worden aangeboden, verwerken tot persoonlijke gedichtjes.

We gebruiken eenvoudige methoden met een maximaal effect om tot eigen poëzie te komen. Eerst samen een groepsgedicht verzinnen, later individueel of in tweetallen. Een voorbeeld hiervan is ‘het elfje’ - een bijzonder vijfregelig versje van elf woorden. Rijmen is niet nodig, maar mag natuurlijk wel. Naar gelang het niveau en de wens van de kinderen gaat de moeilijkheidsgraad van het dichten daarna omhoog. Zoiets prachtigs als een rondeel blijkt zomaar haalbaar. De kinderen, juist ook diegenen met een anderstalige achtergrond, zullen aan het einde van de les verbaasd staan van hun eigen dichtkunst. Hoe draag je een gedicht mooi voor? Ook dat komt aan bod. Alle zelfgeschreven gedichten worden samengebracht in een klassenpoëziebundel die mee naar school gaat. Deze museumles draagt ook bij aan de Kerndoelen Nederlands en is bij uitstek geschikt om in te bedden in een poëzieproject. In de uitgebreide bijbehorende lees- en verteltekst treft u hiervoor tips aan.

Wilt u deze museumles direct aanvragen?

Klik hier voor het aanmeldingsformulier voor scholen in Den Haag
Klik hier voor het aanmeldingsformulier voor scholen uit de regio