Wijkproject: Loosduinen

01-02-2010 - 10:00 tot 31-08-2010 - 15:00

Expats, een heel politiecorps, dorpsbewoners uit ‘De Kom’.

Loosduinen: Ruim 8000 bezoekers tussen februari en augustus 2010 

De stadsdeeldirecteur was trots dat zo’n 8000 van ‘zijn’ Loosduiners het Gemeentemuseum in het kader van het project bezochten, zo’n 25 procent van alle volwassen inwoners. Je moest immers het aan de rand van het Westland gelegen ‘dorp’ uit voor het culturele uitstapje naar het Gemeentemuseum, en dat viel niet mee in de winter voor de veelal oudere bewoners.  Toch weerhield de sneeuw de Loosduiners niet om – al Sinterklaasliedjes zingend – met tien bussen tegelijk tijdens een gezellige avondopenstelling naar het museum te vertrekken. In dit ‘tweede’ stadsdelenproject geen uitgebreide museumkrant meer, maar een handige kalender vol kunstkaarten en bonnen voor een gratis bezoek. We probeerden dus een nieuwe aanpak.

De cijfers

Eerst de cijfers: Zo’n 2000 Loosduiners gebruikten de speciale bon, die gratis toegang gaf tot het museum. Zo’n 1800 Loosduiners bezochten de drie feestelijke avondopenstellingen met busvervoer. 400 expats kwamen af op een avond voor de International School, en 300 Loosduinse huurders bezochten de culturele avond van de drie woningcorporaties. Ruim 1000 Loosduiners vroegen in groepsverband een workshop of een eigen rondleiding aan. 120 politiemedewerkers bezochten de culturele museumdag, 1000 ouderen uit  verzorgingshuizen kwamen op bezoek, met koffie en taart toe. En 1000 inwoners kwamen af op het speciaal voor Loosduiners ontwikkeld aanbod: valentijnsdiners met etiquetteles, striptekenen, workshop om met 30 mensen een molen te schilderen, jongeren werkten samen met de installatiekunstenaar David Bade, e.a.

Korte lijnen

Onze aanpak sloot direct aan op het goed georganiseerde bestuurlijk en maatschappelijk leven in Loosduinen. Op het stadsdeelkantoor zijn korte lijntjes en valt er flexibel te regelen. Ook zijn er in de meeste wijken bewonersorganisaties actief. Daardoor was het relatief gemakkelijk om actieve bewoners te vinden, al bleef het moeilijker om in Nieuw Waldeck bewoners te interesseren dan bijvoorbeeld in Bohemen links en rechts. Ook de twee bibliotheken spelen een centrale rol in Loosduinen, en waren een prima uitvalsbasis voor informatie en uitnodigingen.  De woningcorporaties werkten mee door de Loosduinen-kalender van het museum aan alle nieuwe bewoners uit te delen.

De Loosduinse krant en het Loosduins Museum

De enige moeilijkheid zat bij de winkeliersverenigingen, die minder actief zijn. Een tiental winkeliers werkte na een persoonlijk bezoek wel mee door informatie over het project te verspreiden. De Loosduinse Krant wordt uitstekend gelezen in de buurt. De advertenties bleken een prima communicatiemiddel. Ook de medewerking van het Loosduins Museum, dat kunstwerken afstond voor een tijdelijke tentoonstelling in het Gemeentemuseum, trok extra bezoekers. Sommigen zagen voor het eerst in het Gemeentemuseum wat hun stadsdeel op cultureel terrein te bieden heeft.

De eerste atelierroute

De allereerste atelierroute ooit in Loosduinen bleek ook een doorslaand succes. Het was de afsluiting van het project, maar had eerder georganiseerd kunnen worden. De 30 kunstenaars bleken prima ambassadeurs te zijn voor het museumproject. Tot slot: ook in Loosduinen gold, wat eerder al geleerd was in Segbroek: het persoonlijk contact tussen alle ambassadeurs in de wijk en de museummedewerkers, het snelle en flexibele schakelen tussen opborrelende ideeën in de wijk en de snelle en betrouwbare uitvoering door het museum is de sleutel tot succes. Voor het museum is het belangrijk, om minimaal eens in de twee weken ‘ langs’ te gaan in de wijk, praatjes te maken , belangrijke thema’s te kennen in de wijk en sfeer te proeven.