Wijkproject: Laak

01-10-2010 - 09:00 tot 30-04-2012 - 15:00

Een kleurrijk stadsdeel, onder aanvoering van bijzondere straatmoeders

Oktober 2011 t/m april 2012: 6000 bezoekers
 

Het vijfde – en met 40 000 bewoners kleinste – stadsdeel van Den Haag bracht bijzondere bezoekers naar het museum. Tientallen buurtvaders, honderden Poolse gezinnen, de bewoners van hele straten zoals de Stastok- , de Miguel- en de Boele van Hensbroekstraat, vrouwen uit het actieve moedercentrum De Koffiepot, zo’n 100 Laakse jongeren  onder aanvoering van de actieve jeugdsportleider van het Ketelveld, de enthousiaste Yassine Boukhari. Ook Resto van Harte kookte speciaal een vroeg menu om alle gasten in staat te stellen om daarna samen naar het museum te gaan, gezellig met de bus.

Deur-aan-deur

Ook enthousiaste buurtbewoners als Louise Roeleveld pakten de museumactie op, om soms deur-aan-deur sleutelhangers langs te brengen en mensen aan te moedigen om er toch vooral gebruik van te maken. Opvallend was ook de medewerking van veel winkeliers, van de Poolse kapper tot aan de grote Turkse supermarkt. De ondernemers zagen de actie ook als een mooie promotie en vertaalden soms zelf de posters naar de talen van hun klanten.
De avondopenstellingen, in Winterse sferen, werden druk bezocht door elke keer zo’n 500 – 800 bewoners van Laak. Ook werd er een avond met de woningcorporaties Vestia en Staedion voor hun huurders georganiseerd. Veel kinderen uit Laak bleken deze keer hun ouders en grootouders overtuigd te hebben van een bezoek aan het museum, dat zij al kenden van school.

XXSmall: een gouden greep

De tentoonstelling XXSmall, met tientallen poppenhuizen in het Gemeentemuseum, bleek een gouden greep voor de wijk te zijn.  Laagdrempelig, voor alle culturen en leeftijden toegankelijk. Een aantal bezoekers uit Laak bleken thuis zelf fanantiek meubeltjes en poppenhuizen te maken en waren blij om met de conservator deskundig van gedachte te kunnen wisselen tijdens de avondopenstelling. Ook nodigden wij kunstenaars uit Laak uit om op de avondopenstelling hun kunstwerken tentoon te stellen in het Gemeentemuseum. Dit was al weer een verandering/leerpunt ten opzichte van de eerdere projecten in voorafgaande wijken. De kunst uit de wijk bleek ook een aantal buurtbewoners ‘te trekken’ die anders misschien niet de stap naar het museum hadden gezet.  Het Laaktheater pakte het museumproject op door een gezamenlijke kunst – en theaterroute door Laak ‘De smaak van Laak’ te organiseren, waarbij bewoners niet alleen naar wijkkunst konden kijken maar ook zelf spetterende optredens verzorgden.