Toegankelijkheid

Het Gemeentemuseum is, mede door het ontbreken van drempels, uitstekend toegankelijk voor mensen met een rolstoel of rollator. Ook is er een lift en een invalidentoilet aanwezig. 

Er is een beperkt aantal rolstoelen in het museum beschikbaar.  Men doet er wel goed aan om deze een dag voor komst te reserveren via: 070 - 338 12 19. Voor mensen die zich niet zelfstandig door het museum kunnen bewegen, mag één begeleider gratis mee.